Ondernemersklankbord

Handelsmissie Life sciences & health naar Nigeria

Life sciences & health (LSH) in Nigeria 

Nigeria heeft de grootste economie van Afrika. Het land heeft meer dan 200 miljoen inwoners en dit aantal groeit snel. 

In Nigeria is de gezondheidszorg slecht ontwikkeld. Er zijn vooral marktkansen in de hoge segmenten.

 • Nigeria zoekt samenwerkingspartners en investeerders. Veel investeringen in Afrika gaan naar Nigeria. 
 • De Nigeriaanse gezondheidszorg kent veel uitdagingen. Dit biedt kansen voor Nederlandse kennis, technologie en innovatie. De kansen liggen vooral in e-health, digitalisering en in farmaceutische producten.  

Marktkansen voor e-health & digitalisering

De Afrikaanse e-healthsector zal in 2025 een waarde hebben van $ 11 miljard. 

In de Nigeriaanse gezondheidszorg zijn ongeveer 136 start-ups; daarvan is 30% actief in e-health. Hier liggen kansen voor innovatieve Nederlandse organisaties.

De sector zoekt producten en diensten voor:

 • verbetering van informatie- en communicatiesystemen, zoals voor ziektebeheer en digitale dossiers; 
 • automatisering en digitalisering van ziekenhuizen en van de gezondheidszorg in het algemeen; 
 • ICT voor financiering, betalingen en mobiele gezondheidszorg (zorg op afstand).  

Marktkansen voor farmacie

In Nigeria groeit de vraag naar medicijnen: daarom importeert het land steeds meer medicijnen. Ook hier liggen kansen voor Nederlandse bedrijven. 

 • Ziekten als malaria, HIV/aids en tuberculose zorgen - samen met ondervoeding en armoede - voor teveel druk op de zorg. 
 • Ook hart- en vaatziekten nemen toe. 
 • De farmaceutische markt in Nigeria bestaat vooral uit over-the-countermedicijnen (OTC) zoals pijnstillers, multivitaminen en medicijnen tegen malaria. 
 • In Nigeria redden de volgende middelen levens: antiretrovirale (ARV), anti-tbc en antimicrobiële middelen tegen diarree. Ook artemisinine combinatietherapie (ACT) is levensreddend. 

Voor wie? 

Deze handelsmissie is voor bedrijven, kennis- en zorginstellingen die zich bezighouden met techniek en innovatie in de LSH-sector.

De thema's van deze missie zijn:

 • E-health & digitalisering.
 • Farmaceutische producten.
 • Ontwerp, bouw en inrichting van ziekenhuizen en zorginstellingen (inclusief technisch onderzoek, uitrusting,  bestuur, gebruik en onderhoud).
 • Financiering van gezondheidszorg. Nigeria zoekt kennis en diensten voor financiering, verzekeringen en bestuur van hun gezondheidszorg. 

Wij nemen maximaal 16 organisaties mee (maximaal 2 personen per organisatie). Daarbij denken wij aan: 

 • Nederlandse bedrijven (mkb, start-ups/scale-ups en grote bedrijven) die actief zijn in e-health, digitalisering en farmacie. 
 • Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen in LSH die de Nigeriaanse markt op willen en willen samenwerken. 

Waarom deelnemen?

Door aan deze handelsmissie deel te nemen:

 • krijgt u inzicht in marktkansen;
 • doet u mee aan individuele matchmaking met samenwerkingspartners in Nigeria;
 • komt u in contact met nieuwe partners en klanten;
 • leert u van andere Nederlandse bedrijven die al zakendoen op Afrikaanse markten;
 • krijgt u toegang tot de Nigeriaanse markt met hulp van de Nederlandse overheid (publiek-private samenwerking). 

Kansenrapport LSH-sector Nigeria

Onderzoeksbureau PharmAccess heeft in 2022 een marktstudie gedaan naar de LSH-sector in Nigeria. Dit in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het opgeleverde rapport geeft informatie over ontwikkelingen en kansen in de Nigeriaanse gezondheidszorg. Lees de Nigeria Health Study (pdf).

Voor Nederlandse bedrijven en organisaties liggen vooral kansen in e-health, farmacie en in digitalisering.

Programma LSH-missie Nigeria

Deze missie vindt plaats van 26 tot en met 29 februari 2024.

 • Dan bezoeken wij bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties in hoofdstad Abuja en in Lagos.
 • Ook netwerkbijeenkomsten staan op het programma, zoals een receptie of handelsdiner.
 • Een matchmaker plant voor u 3 tot 5 afspraken met de juiste Nigeriaanse organisaties. 

De komende tijd maken wij het programma definitief. Daarbij houden wij rekening met de wensen van deelnemers.

Deelname en kosten

Deelname kost € 500 per organisatie, exclusief btw. Per organisatie mogen maximaal 2 personen deelnemen. 

Deze prijs is inclusief deelname aan collectieve programmaonderdelen en collectief lokaal vervoer. 

Reis- en verblijfkosten zijn voor uw eigen rekening. 

Aanmelden 

Meld u aan voor deze missie! De uiterste aanmelddatum is 1 december 2023.

Wij kunnen 16 organisaties meenemen op deze missie. Per organisatie kunnen maximaal 2 personen deelnemen. 

Informatiebijeenkomst

Na de uiterste aanmelddatum van 1 december, organiseren wij een informatiebijeenkomst voor alle deelnemers. Tijdens deze bijeenkomst geven wij u meer informatie over het definitieve programma van de missie. En over de gewenste resultaten. 

De datum en locatie van deze bijeenkomst maken wij later bekend aan aangemelde deelnemers. 

Meer weten?

Heeft u nog vragen over deze handelsmissie, neem dan contact op met:

Vincent van Reenen, adviseur Business Development bij RVO E: vincent.vanreenen@rvo.nl  

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarbij werkt RVO samen met het Nederlandse consulaat-generaal in Nigeria.

Reisadvies-clausule

Wij besluiten 6 tot 8 weken voor de handelsmissie of deze doorgaat. Wij doen dit vanuit het dan geldende reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En op basis van de inreis-regelgeving en de situatie in Nigeria op dat moment. 

Wij informeren deelnemers meteen over dat besluit. Wij rekenen geen deelnemerskosten als wij de missie uitstellen of definitief niet door laten gaan. 

Als wij besluiten de missie door te laten gaan, dan kunnen wij later toch annuleren door onvoorziene omstandigheden. Uiteraard rekenen wij ook dan geen deelnemerskosten. 

 • Uiterste aanmelddatum: 1 december
 • Kosten: € 500 per organisatie, exclusief btw (maximaal 2 personen per organisatie)
 • Voertaal: Engels

Locaties:

Lagos
-