Ondernemersklankbord

Handelsmissie naar Renewable Energy and Climate Summit Indonesia

Duurzame energietransitie Indonesië

In 2030 moet minimaal 34 procent van de opgewekte elektriciteit in Indonesië hernieuwbaar zijn. Dat hebben Indonesië en zijn internationale partners afgesproken in het Just Energy Transition Partnership (JETP). Nederland is één van de partners die JETP uitvoert. Om de duurzame energietransitie succesvol te maken, zorgt ons land voor mogelijkheden om te investeren. Dit doen we samen met kennisinstituten, partners uit het bedrijfsleven en onze Indonesische counterparts.

Kansen voor organisaties

De Renewable Energy and Climate Summit Indonesia gaat over de duurzame energietransitie in Indonesië. Het doel: de transitie versnellen door de belangrijkste partijen met elkaar te verbinden.

Tijdens deze energie- en klimaattop komen Indonesische en Nederlandse overheden, de private sector en gerenommeerde investeerders samen op één plek. We delen er kennis, netwerken en bespreken mogelijke oplossingen voor grote uitdagingen. Investeerders en projectontwikkelaars worden aan elkaar gekoppeld. Zo zorgen we voor investeringen in de duurzame energiesector van Indonesië, en leggen relaties tussen Indonesische en Nederlandse handelspartners.

Voor wie is deze missie interessant?

Deze missie is interessant voor de volgende doelgroepen:

 • vertegenwoordigers van de Indonesische en Nederlandse overheid die werken aan (de financiering van) de energietransitie;
 • investeerders op dit gebied;
 • bedrijven in de sector voor hernieuwbare energie, met een focus op wind op zee en drijvende zonne-energie;
 • experts van kennisinstituten die werken aan de ontwikkeling van duurzame energie.

Waarom deelnemen?

Deelname aan deze missie biedt u een exclusief kennis- en netwerkprogramma:

 • U doet kennis op van de nieuwste innovaties en ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie;
 • U legt nieuwe zakelijke contacten tijdens de energie- en klimaattop en de bedrijfsbezoeken;
 • U kunt na de top ook de Indonesia Maritime Expo in Jakarta bezoeken. Deze beurs vindt plaats van 17-19 oktober.

Programma

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Investeerders Forum. Voorlopige deelnemers zijn: Wereldbank, International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), Invest International en de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO);
 • Rondetafelgesprekken en workshops met overheid en staatsbedrijven, investeerders en de particuliere sector. Deze gaan over bepaalde thema's.
 • Matchmaking;
 • Een kijkje in de toekomst van duurzame energie in Indonesië en JETP-ambities;
 • Locatie- en bedrijfsbezoeken.

Focus: wind op zee en drijvende zonne-energie

Het belangrijkste thema van de top is de ontwikkeling van wind op zee en drijvende zonne-energie. Maar tijdens de ronde tafels en workshops gaan we ook in op andere thema's. Denk aan wind op land, groene waterstof, koolstofafvang en -opslag, en netontwikkeling.

Deelname en kosten

Meld u aan. Dat kan tot 30 juni 2023. Deelname kost € 500 exclusief btw per bedrijf. Er mogen maximaal 2 deelnemers per organisatie mee. Er is plek voor ongeveer 80-100 deelnemers, waarvan 40 uit Nederland (20 organisaties).

De prijs is inclusief:

 • Volledige toegang tot alle themasessies, locatiebezoeken, lunches en het netwerkdiner;
 • Deelname aan netwerk- en matchmakingactiviteiten (matchmaking, rondetafelgesprekken en workshops).
 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun reis, verblijf en transfer van en naar het vliegveld.
 • We bevestigen uw definitieve deelname op basis van het aantal beschikbare plekken. Daarnaast bepalen wij in hoeverre uw organisatie past bij de scope en het doel van de summit.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is niet aansprakelijk voor eventuele annuleringskosten.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De Nederlandse overheid vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) belangrijk – inclusief mensenrechten – en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd. Een van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze missie, is dat u deze OESO-richtlijnen naleeft. Wilt u bij uw aanmelding een MVO-zelfscan invullen? Dan kunnen wij beoordelen of uw bedrijf of organisatie voldoet aan de voorwaarden.

COVID-19-Clausule

Als de COVID-19-situatie vóór deze missie verandert, en dat gevolgen heeft voor de organisatie van de missie, dan kan de organisatie de missie uitstellen of annuleren. Wij informeren de deelnemers hier direct over. Uiteraard brengen wij in dit geval geen deelnemerskosten in rekening. Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen risico.

Organisatoren

RVO en het Ministerie van Buitenlandse Zaken organiseren deze missie. We werken hiervoor nauw samen met de Indonesische overheid, investeringspartners en brancheorganisaties.

Meer weten?

Heeft u vragen over of suggesties voor deze handelsmissie, neem dan contact op met:

Mihill Luli, Projectmanager CERF-missie E: mihill.luli@rvo.nl

 • Laatste aanmelddatum: 30 juni 2023
 • Deelname kost € 500,- excl. btw per organisatie
 • Max. 2 deelnemers per organisatie
 • Voertaal: Engels

Locaties:

Jakarta
-