Ondernemersklankbord

Handelsmissie PIB naar Australië: kansen in waterstof

Tijdens de missie bezoeken we de belangrijkste waterstofprojecten van het land en maken we uitgebreid kennis met Australische ketenpartners. Ook wordt er een gezamenlijke stand georganiseerd tijdens de Asia Pacific Hydrogen Summit, waarin de aangesloten bedrijven zich kunnen presenteren.

Voor wie?

De verwachting is dat Australië de komende jaren grote hoeveelheden (groene) waterstof gaat produceren en exporteren. Een deel van de innovaties zal uit het buitenland moeten komen. Bent u een ondernemer, technologieprovider, of consultant? Of bent u als onderzoeker verbonden aan een kennisinstelling? Als u ook nog actief bent op een van onderstaande thema's, dan is deze missie mogelijk interessant voor u.

 • Oplossingen en technologieën voor opslag en transport van waterstof (offshore en onshore). Bijvoorbeeld verschillende pijpleiding-oplossingen, opslagtechnologieën, tanks en onderdelen/componenten;
 • Onshore en offshore elektrolyse voor offshore waterstofproductie;
 • Toepassingen voor en expertise op het gebied van de import en exportterminals van waterstof;
 • Technologie voor waterstoftoepassingen (ondernemer, start-up of scale-up op zoek naar kansen bij technologiedemonstratieprojecten en/of samenwerking met Australië);
 • Waterstofcertificering (deelname van certificerings- en beleidspartijen biedt een kans om samen te werken met de Australische/standaardisatie-autoriteiten);
 • Expertise op het gebied van H (onderwijs- of kennisinstelling en geïnteresseerd om deze kennis te delen met de Australische markt).

Het voorlopige programma is als volgt:

Donderdag 19 oktober

 • Kick-off met bezoek en meetings op locatie in West-Australië

Vrijdag 20 oktober

 • Bezoek en meetings op locatie in West-Australië

Zaterdag 21 oktober

 • Vrij in te delen bezoek aan bezienswaardigheden in West-Australië

Zondag 22 oktober

 • Afreizen naar Zuid-Australië of Queensland

Maandag 23 oktober

 • Bezoek en meetings op locatie in Queensland of West-Australië

Dinsdag 24 oktober

 • Bezoek en meetings op locatie in Queensland of West-Australië

Woensdag 25 oktober

 • Afreizen naar Sydney voor bezoek en meetings

Donderdag 26 oktober

 • Deelname PIB-stand op de Asia Pacific Hydrogen Summit in Sydney

Vrijdag 27 oktober

 • Deelname PIB-stand op de Asia Pacific Hydrogen Summit in Sydney

Zaterdag 28 oktober

 • Afsluiting en terugreis (op vrijdag of zaterdag)

PIB Waterstof Australië

Voor het programma PIB Waterstof Australië is een cluster gevormd van tien Nederlandse organisaties om de Nederlandse waterstofsector te positioneren als partner voor Australië. De Nederlandse overheid ondersteunt hierbij. Dit publiek-private partnerschap richt zich op kennisuitwisseling, netwerkopbouw en het verder ontwikkelen van bilaterale handelsrelaties met Australië over de hele waardeketen van waterstof, van supply tot gebruik.

Lees meer over PIB en hoe u kunt deelnemen aan een PIB-cluster.

Een uitgebreid rapport over waterstof in Australië vindt u op de pagina Zakelijke kansen in Australië.

Gezamenlijke verklaring van Australië en Nederland

Op 30 januari 2023 is in Rotterdam door de Australische minister Chris Bowen (Climate Change and Energy) en minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten, een gezamenlijke verklaring ondertekend voor samenwerking op het gebied van waterstof. De verklaring is gericht op het gezamenlijk ondersteunen van de ontwikkeling van een internationale waterstofmarkt en de ontwikkeling van waterstof import-exportketens tussen beide landen. 

Lees meer over de gezamenlijke verklaring van Australië en Nederland en PIB Waterstof Australië.

Aanmelden en kosten

Meld u aan. De uiterste aanmelddatum is 31 augustus 2023. Definitieve deelname hangt af van het aantal beschikbare plekken.

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie zijn € 750 (exclusief btw) per persoon. Deelname is inclusief programma, transfers naar programmaonderdelen en enkele lunches/diners die als onderdeel van het programma zijn opgenomen. 

Leden van het PIB-cluster 'Waterstof Australië' betalen geen deelnamekosten. Deelname is exclusief reis- en verblijfskosten en alle individuele kosten.

Organisatie

RVO organiseert deze missie in samenwerking met het consulaat-generaal in Sydney en New Energy Coalition.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over deze missie? Neem dan contact op met:

Jochem Durenkamp, projectmanager waterstof, en coördinator PIB Waterstof Australië E: j.durenkamp@newenergycoalition.org

 • Uiterste aanmelddatum: 31 augustus 2023
 • Deelnamekosten: € 750 (exclusief btw) per persoon

Locaties:

-