Ondernemersklankbord

Handelsmissie Water naar Brazilië

Wij organiseren deze missie als gevolg van eerdere webinars, een bezoek van de minister, en een sectorstudie. Door mee te gaan met deze missie, krijgt u inzicht in de marktkansen in Brazilië.

Op het programma van deze 5-daagse missie staan:

 • workshops tijdens de vakbeurs;
 • individuele matchmaking;
 • lokale bedrijfsbezoeken;
 • netwerkmomenten met belangrijke (lokale) partijen.

Vakbeurs FENASAN

Wij bezoeken ook vakbeurs FENASAN in São Paulo. Daar presenteren we Nederland als hét land voor waterbeheer. U krijgt daar ook uitgebreide informatie over hulp van de overheid bij een duurzame positionering in Brazilië.

Voor wie?

De missie is voor Nederlandse bedrijven, kennisinstituten en organisaties die actief zijn in drinkwater, sanitaire voorzieningen of in afvalwater (zuivering of het maken van energie uit afvalwater), en die:

 • de markt in Brazilië willen onderzoeken;
 • zakendoen – of willen gaan doen – in de Braziliaanse watersector;
 • zakelijke partners zoeken in Brazilië, en/of bestaande contacten willen verstevigen.

Deze handelsmissie is ook voor ondernemers en kennisinstituten die oplossingen bieden voor waterefficiëntie.

Drinkwater, sanitaire voorzieningen en afvalwater in Brazilië

Brazilië heeft veel problemen op het gebied van waterbeheer. Er zijn daarom veel kansen voor bedrijven die specialist zijn in afvalwaterbeheer en drinkwatervoorziening.

Brazilië heeft een groeiende bevolking en steeds grotere verstedelijking. Er is hierdoor meer vraag naar oplossingen voor drinkwater, sanitaire voorzieningen en behandeling/ zuivering van afvalwater.

 • De helft van de 213 miljoen inwoners heeft bijvoorbeeld geen goede sanitaire voorziening.
 • 35 miljoen inwoners hebben geen toegang tot drinkwater.

Kansen voor afvalwaterbeheer en drinkwatervoorziening

Innovatieve bedrijven kunnen Brazilië helpen bij duurzamer watergebruik en betere milieubescherming. Op termijn wordt € 100 - € 130 miljard daarin geïnvesteerd. Daar liggen veel marktkansen voor Nederlandse bedrijven.

Als onderdeel van een wetswijziging wil de federale overheid dat tegen 2033:

 • 99% van de Braziliaanse bevolking toegang heeft tot drinkbaar water;
 • en 90% tot riolering.

Handelsmissie en vakbeurs FENASAN

Deze missie biedt de perfecte mogelijkheid om zakelijke kansen te verkennen in de Braziliaanse watersector. Wij bezoeken ook de toonaangevende waterbeurs FENASAN (The National Sanitation and Environment Fair) in São Paulo.

Deze gerenommeerde beurs brengt de watersector samen. De beurs heeft 230 deelnemende organisaties en gemiddeld 22.000 bezoekers. FENASAN is het grootste evenement voor sanitaire voorzieningen in Latijns-Amerika. Deelnemers tonen daar de nieuwste technieken, producten en diensten in de watersector.

Waarom deelnemen?

De missie biedt mogelijkheden voor (onder voorbehoud):

 • inzicht krijgen in marktkansen in Brazilië;
 • individuele matchmaking met lokale (zaken)partners;
 • contacten leggen met nieuwe mogelijke partners en klanten;
 • optrekken met andere Nederlandse bedrijven die zakendoen in Brazilië en daarvan te leren;
 • samenwerking met Nederlandse overheid en daarmee toegang te krijgen tot de Braziliaanse markt (publiek-private samenwerking);
 • het presenteren van uw bedrijf aan bezoekers van FENASAN.

Conceptprogramma

Bekijk het conceptprogramma hieronder. Wij vullen dit programma verder aan. Daarbij houden wij rekening met de wensen van deelnemers.

Conceptprogramma

Zondag 1 oktober

 • Heenvlucht van Amsterdam naar São Paulo
 • Aankomst in São Paulo, in het hotel

Maandag 2 oktober

 • Ochtend Workshop 'Zakendoen in de Braziliaanse watersector', juridische uitdagingen bij zakendoen in Brazilië, en kansen in de Braziliaanse watersector met Arcadis
 • Zakenlunch met 'Federation of Industries'/ FIESP van São Paulo
 • MiddagRondetafelgesprek over uitdagingen bij toegang tot water voor iedereen in Brazilië. In samenwerking met ABES (Brazilian Association of Sanitary and Environmental Engineering), en ook pitchsessie voor Nederlandse deelnemers

Dinsdag 3 oktober

 • Ochtend Rondetafelgesprek over SDG 6: Hoe kunnen Brazilië en Nederland samenwerken? In samenwerking met Sabesp (São Paulo State Water Utility). Panel bestaat uit: CEO Sabesp, hoofdinspecteur van DAEE, president van Instituto Trata Brasil
 • Middag Officiële opening FENASAN-beurs Aanwezig op FENASAN-beurs voor panels, individuele matchmaking en zakelijke ontmoetingen
 • AvondNetwerkborrel op locatie

Woensdag 4 oktober

 • Ochtend Bezoek aan waterzuiveringsinstallatie in Barueri
 • Middag Panel op FENASAN congres: 'It is all about water: the Dutch expertise'. Openingswoord door Nederlandse consul-generaal of delegatieleider, gevolgd door individuele pitches door bedrijven

Donderdag 5 oktober

 • Ochtend Bezoek aan ETE ABC (grootste waterrecyclinginstallatie op het westelijk halfrond, gemanaged door bedrijf Aquapolo)
 • Middag Aanwezig op FENASAN-beurs voor panels en zakelijke ontmoetingen
 • Avond Borrel op de residentie, afsluiting van de missie en netwerken met lokale overheden.

Vrijdag 6 oktober

 • Ochtend Bootreis naar Sistema Cantareira, in samenwerking met Sabesp
 • Middag Lunch & einde missie
 • Terugvlucht São Paulo - Amsterdam

Deelname en kosten

Deelname aan de handelsmissie kost € 500 exclusief btw per organisatie. Bij meer dan 2 personen per organisatie betaalt u € 250 extra per persoon exclusief btw. 

Iedere deelnemer meldt zich apart aan. 

De voertaal is vooral Engels.

De kosten zijn inclusief deelname aan collectieve programmaonderdelen, lokale ondersteuning door de organisatie en het collectief lokale vervoer met bus of trein naar de locaties.    

Reis- en verblijfskosten (inclusief retourvlucht) zijn voor eigen rekening. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is niet aansprakelijk voor mogelijke annuleringskosten.

Aanmelden 

Meld u aan voor deelname. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 21 augustus  2023. 

Deelnemende bedrijven moeten passen binnen de opzet en inhoudelijke focus van deze handelsmissie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging hiervan betekent daarom niet automatisch toelating tot de handelsmissie.

U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname van de RVO-projectleider na sluiting van de aanmeldperiode.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze handelsmissie, neem dan contact op met:

Nynke Schaap, Business Development Coach Brazilië, RVO E.: nynke.schaap@rvo.nl 

Go/no-go-beslissing

Wij besluiten op 21 augustus 2023 of de missie doorgaat. Dit besluiten wij op basis van het aantal deelnemers.  

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen - inclusief mensenrechten - en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd.

Het naleven van OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw bedrijf of organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u om bij aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

COVID-19 Clausule

Als de COVID-19-situatie vóór deze missie verandert, en dat gevolgen heeft voor de organisatie van de missie, dan kan de organisatie de missie uitstellen of annuleren. Hierover informeren wij deelnemers direct. Uiteraard brengen wij in dit geval geen deelnemerskosten in rekening. Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen risico. 

 • Uiterste aanmelddatum: 21 augustus 2023
 • Deelname: € 500 per organisatie, exclusief btw (maximaal 2 personen)
 • Meerprijs extra persoon: € 250 per persoon, exclusief btw
 • Voertaal: Engels

Locaties:

São Paulo
-