Ondernemersklankbord

Informatiebijeenkomst Innovation Fund call 2023

Voor wie?

Het Innovation Fund is een Europees financieringsprogramma voor bedrijven. Deze informatiebijeenkomst is interessant voor ondernemers die:

 • aan de slag gaan met een innovatief project om CO-uitstoot te verminderen of CO uit de omgevingslucht teverwijderen (direct air capture);
 • innovatieve systemen en apparaten ontwikkelen voor gebruik in de energie-intensieve industrie, de maritieme sector of de luchtvaart, eventueel met toeleveranciers en afnemers.

Programma

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u uitleg over de Innovation Fund call 2023 (IF23 Call). Deze call (aanvraagronde) gaat open op 23 november 2023.

In de bijeenkomst leert u: 

 • hoe u een aanvraag indient;
 • wat de beoordelingscriteria zijn;
 • wat er anders is dan bij eerdere rondes;
 • wat de geleerde lessen zijn uit vorige rondes. 

Stel tussendoor vragen via de applicatie Slido.

Bekijk het gehele programma op de website van de Europese Unie.

Innovation Fund aanvragen

U vraagt het Innovation Fund aan voor kleine, middelgrote en grote projecten die onder verschillende thema's vallen. 

 • Algemeen: dit zijn projecten die worden uitgevoerd in de energie-intensieve industrie, de maritieme of luchtvaartsector.
 • Clean tech manufacturing: dit gaat om bedrijven die systemen produceren voor de energietransitie, zoals elektrolysers, energie-opslagsystemen (bijvoorbeeld batterijen). Dit is interessant voor de maakindustrie.
 • Pilot: dit gaat om risicovolle, innovatieve projecten met als doel om een zeer hoge mate van CO-vermindering te behalen.

Hulp nodig bij uw aanvraag?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) helpt u bij uw aanvraag voor het Innovation Fund. Lees meer op de Engelstalige pagina.

 • Deelname is gratis.
 • Meld u uiterlijk 5 december 2023 aan.

Locaties:

Online
-