Ondernemersklankbord

Innovatiemissie bio-grondstoffen voor chemie Brazilië

In de overgang naar een klimaat-neutrale en circulaire economie zijn bio-grondstoffen een centrale schakel. Bio-grondstoffen kunnen primaire fossiele grondstoffen en minerale delfstoffen vervangen in de sectoren:

 • chemische industrie;
 • bouw; en
 • productie van brandstoffen voor lucht- en scheepvaart.

Voor wie?

Deze missie richt zich op R&D-managers, business development managers, CTO’s en CEO’s van bedrijven en kennisinstellingen die op zoek zijn naar nieuwe partners en die zich bezighouden met het produceren van materialen en energiedragers uit biomassa op efficiënte en duurzame manier.

Doelen van de missie

Waarom Brazilië en bio-grondstoffen voor chemie? 

Brazilië is een wereldleider in de productie en het gebruik van biomassa. Denk o.a. aan ethanol uit suikerriet dat als brandstof voor auto’s wordt gebruikt. Onderdeel van het agri-industriële complex in Brazilië is een sterk innovatiecluster op het gebied van biochemie en bio-raffinage. Met kennis van het opwaarderen en efficiënt gebruiken van biomassa voor onder andere de productie van biopolymeren voor bestaande en nieuwe materialen.

De Braziliaanse overheid ziet bio-energie en bio-raffinage als een van de topprioriteiten voor de versterking van de concurrentiekracht en de bijdrage aan de klimaatdoelen van Brazilië.

Tijdens deze missie zullen we vooraanstaande onderzoeksinstellingen, bedrijven en (semi-)overheden bezoeken om:

 • meer te weten te komen over de laatste ontwikkelingen; en
 • de mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van onderzoek, innovatie en opschaling te verkennen.

Kansen voor Nederlandse ondernemers

Nederland en Brazilië kennen een langjarige samenwerking op het gebied van biomassa als grondstof voor de economie. Door het recente bezoek van minister-president Mark Rutte aan Brazilië zijn bio-grondstoffen bovenaan de bilaterale agenda gezet. Ook de Topsector Chemie heeft Brazilië aangewezen als prioriteitsland voor de samenwerking op het gebied van bio-grondstoffen voor chemische producten met maximale toegevoegde waarde. Boegbeeld van de Topsector Chemie Jacqueline Vaessen en het topteam Chemie nemen aan de missie deel. Dit is onderdeel van een meerjarig samenwerkingstraject dat aansluit op de prioriteiten van:

 • de Topsector Chemie;
 • het Nationaal Groeifonds-voorstel BioBased Circular; en
 • het Mission Innovation programma voor Integrated Biorefineries.

Financiering

Onder andere door een GlobalStars-call die binnenkort opent (met deadline 2 april 2024), is er onmiddellijk na de missie een subsidiemogelijkheid voor Nederlands-Braziliaanse onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van circulaire bio-economie.

Bundeling van expertises

Deze innovatiemissie brengt Braziliaanse en Nederlandse partijen (bedrijven, kennisinstellingen en overheden) samen op de gebieden van:

 1. circulaire en duurzame bio-grondstoffen, ook door recycling van bio-gebaseerde materialen
 2. geïntegreerde bio-raffinaderijen
 3. innovaties voor bio-gebaseerde chemische bouwstenen, biopolymeren en biobrandstoffen
 4. beleid ter stimulering van de bio-economie inclusief financiering van projecten

Programma

Het programma van de missie is nog in ontwikkeling. De missie begint en heeft zijn focus in de deelstaat São Paolo, het centrum van onderzoek en innovatie van Brazilië. We zullen onder andere een bezoek brengen aan:

 • de universiteiten van São Paulo en Campinas;
 • de federale onderzoeksfaciliteit voor biologisch hernieuwbare grondstoffen CNPEM
 • onderzoeksfinancier FAPESP; en
 • verschillende bedrijven zoals Braskem en Raízen.

Mogelijk zal er ook een bezoek aan een andere deelstaat worden gebracht.

Kosten

De kosten voor deelname aan dit evenement zijn € 250 per persoon exclusief btw. Hierbij is inbegrepen:

 • deelname aan het collectieve programma;
 • transfers van en naar programmaonderdelen;
 • lunch en diners als dit is vermeld in het programma.

Deelname is exclusief:

 • reis- en verblijfskosten;
 • eventuele binnenlandse vluchten;
 • alle individuele kosten;
 • mogelijke kosten voor de matchmaking. 

Aanmelden en deelname

Meld u aan via ons online aanmeldformulier. U kunt u tot uiterlijk 12 oktober 2023 aanmelden.

Er kunnen maximaal 2 personen per organisatie mee, met in totaal ongeveer 20 deelnemers.

Bij veel aanmeldingen is het mogelijk dat we een selectie moeten maken. In dat geval kijken we onder andere naar hoe uw expertise aansluit op de missie. Na sluiting van de aanmeldperiode ontvangt u een definitieve bevestiging van uw deelname.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze innovatiemissie, neem dan contact op met:

 • Kosten zijn € 250 per persoon exclusief btw, reis- en verblijfskosten, eventuele binnenlandse vluchten, alle individuele kosten en mogelijke kosten voor de matchmaking.
 • Meld u uiterlijk 12 oktober 2023 aan.

Locaties:

São Paolo
-