Ondernemersklankbord

Innovatiemissie Chili: duurzaam geproduceerd zeewier

Voor wie?

Bent u ondernemer of start-up actief in de R&D, technologieprovider of als onderzoeker verbonden aan een kennisinstelling? En bent u actief binnen een van onderstaande thema’s met focus op duurzame additieven uit zeewier? Dan is deze innovatiemissie interessant voor u.

 • Ontwikkeling en teelten van zeewier;
 • ontwikkeling van uitgangsmateriaal voor zeewierteelten;
 • ontwikkeling en productie van duurzame (additieven voor) diervoeder;
 • ontwikkeling en productie van alternatieve (eiwit)producten uit zeewier;
 • ontwikkeling en productie van biostimulanten voor nieuwe toepassingen uit zeewier.

Chili: groot in (wilde) zeewier

De ruim 6.500 kilometer lange kustlijn van Chili is mede dankzij de rijke voedingsstoffen van de Humboldtstroom een uiterst geschikte locatie voor de teelt van zeewier. Zeewier wordt al lange tijd gebruikt in Chili voor toepassingen in voedsel, diervoer en biostimulanten (bodemverbeteraars). Grote volumes biomassa van natuurlijke zeewierbedden worden geoogst en direct na het drogen of na de eerste verwerkingsstappen geëxporteerd.

Chili is het grootste zeewier producerende land ter wereld als je alleen kijkt naar wilde oogst van natuurlijke zeewierbedden. Ongeveer 97% van de totale productie is in het wild geoogst zeewier, de andere 3% is afkomstig van aquacultuuractiviteiten. Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de opschaling van deze aquacultuuractiviteiten. Dit heeft waardevolle kennis en ervaring opgeleverd. Meerdere Chileense belanghebbenden, zoals (lokale) coöperaties, onderzoeksinstituten en nationale autoriteiten, zijn duidelijk geïnteresseerd in samenwerking met Nederlandse collega’s om productie én verwerking op te schalen.

Chili is volgens de Global Innovation Index (GII) de meest innovatieve economie in Zuid-Amerika en de Caraïben. Innovatie is in Chili ook goed ingebed in de zeewiersector en er zijn diverse interessante samenwerkingspartners beschikbaar, zowel in de productie als in onderzoek en ontwikkeling.

Zeewier als multi-inzetbaar ingrediënt

Zeewier als (functioneel) ingrediënt krijgt steeds meer aandacht vanuit onderzoek en bedrijfsleven, mede vanwege de specifieke voordelen die de productie en toepassingen met zich meebrengen. Een toepassing die wereldwijd wordt onderzocht is het gebruik van zeewier als additief voor veevoer. Onderzoek toont aan dat consumptie van specifieke rode zeewiersoorten de methaanuitstoot van runderen reduceert tot wel 80%. Deze reductie is een forse stap op weg naar klimaatneutraliteit van de veehouderij. Hiernaast wordt er onderzoek gedaan op de effecten van diverse (bruine) zeewieren op diergezondheid en productiviteit.

Er zijn echter meer toepassingen denkbaar voor zeewier uit Chili. Bedrijven en onderzoeksinstellingen actief in biostimulanten en voedseladditieven nodigen wij daarom ook graag uit.

Kansen voor Nederland

Nederlandse zeewier producerende bedrijven kunnen technologie en kennis naar Chili brengen en gecombineerd met de lokale kennis zeewierproductie opstarten. Lokale kennis en zeewiersoorten in Chili kunnen op hun beurt mogelijkheden bieden voor nieuwe zeewierteelten in Nederland.

Nederlandse bedrijven in de veevoer- en biostimulantensector kunnen helpen bij ontwikkeling en verwerking van lokale zeewierproducten tot innovatieve en duurzame additieven voor toepassingen in de aquacultuur, melkveehouderij en teelt van gewassen.

Doelen van de missie

De specifieke doelen van deze innovatiemissie zijn:

 • Inzicht krijgen in het Chileense kennisecosysteem, innovatieve ontwikkelingen en kansen rond teelten en verwerking van zeewier.
 • Verkennen van trends en kansen voor (publiek-private) samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven in onderzoek en ontwikkeling.
 • Nederlandse innovatieve kennis en technologie koppelen aan lokale partners en marktkansen in de Chileense zeewier- en diervoersector.
 • Verkennen van nieuwe toepassingen uit zeewier.
 • De Nederlandse zeewiersector goed positioneren in de gehele keten van primaire productie tot aan de verwerking tot eindproducten.

Programma

Het missieprogramma is in ontwikkeling. We proberen de specifieke wensen van de deelnemers zoveel mogelijk mee te nemen bij het bepalen van het definitieve programma.

Om u een idee te geven vindt u hieronder het programma in hoofdlijnen:

 • Informatieve seminar(s) en technische briefings door experts.
 • Bezoeken aan bedrijven in de diervoer-, aquacultuur- en biostimulantensector.
 • Bezoeken aan kennisinstellingen: universiteiten en publiek-private centra waaronder INIA, Los Lagos, Santo Thomas en Costa Humboldt.
 • Bezoeken aan visserij autoriteiten, zoals Sernapesca en Subpesca.
 • Netwerkevenementen en recepties.
 • Bezoeken aan potentiële productielocaties: kustgebieden in het zuiden van Chili.

Beoogde reisschema

Het missieprogramma begint op maandagmorgen 27 november en zal op vrijdagmiddag 1 december eindigen.

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie zijn € 250 per persoon. Hierbij is inbegrepen:

 • deelname aan het collectief programma;
 • transfers van en naar programmaonderdelen;
 • lunch en diners als dit is vermeld in het programma.

Deelname is exclusief:

 • reis- en verblijfskosten; daarbij inbegrepen binnenlandse vluchten;
 • alle individuele kosten.

Deelname

Wilt u deelnemen aan deze innovatiemissie? Meld u dan vóór 8 september aan via ons online aanmeldformulier.

Let op: het aantal plekken voor deze missie is beperkt, in principe geldt daarom 1 persoon per organisatie. Ook kijken wij hoe goed uw bedrijfsactiviteiten en technologie binnen de scope en doel van de missie past.

Meer weten?

Meer informatie over de zeewiersector in Chili:

Op zoek naar financiële ondersteuning voor uw plannen?

Vragen?

Heeft u vragen over deze innovatiemissie? Neemt u dan contact op met:

Bert van der Heide, adviseur Internationale Innovatie Agri-Food

Of stuur een mail naar innovatiemissies@rvo.nl.

 • Deelname kost € 250, exclusief btw
 • Meld u aan vóór 8 september

Locaties:

-