Ondernemersklankbord

Innovatiemissie Kenia: Verduurzaming veehouderij

Voor wie?

Bent u als ondernemer of onderzoeker actief op een van onderstaande thema’s met een focus op verduurzaming van de veehouderij? Dan is deze innovatiemissie interessant voor u.

 • Productie van diervoeder (o.a. gewassen, insecten)
 • Feed additieven
 • Dierlijke genetica en diergezondheid 
 • Commerciële training van veehouders

Achtergronden

Lees hieronder meer achtergronden over veehouderij in Kenia, duurzame diervoeder en diergezondheid en de kansen voor Nederland.

Uitdagingen in Keniaanse veehouderijsector

Binnen het Afrikaanse continent is Kenia een van de snel ontwikkelende landen, het kent al jaren een groeiende economie met een eveneens groeiende middenklasse. Daarnaast heeft Kenia ook één van de meeste ontwikkelde innovatiehubs in Afrika. De agri-food sector is daarbij de belangrijkste exporterende sector zowel qua plantaardige als dierlijke producten. Voor Kenia is Nederland de 3e exportmarkt voor landbouw gerelateerde productie. 

De vraag naar dierlijke eiwitten zal in Kenia de komende jaren fors toenemen, waarbij het van belang is dit op een duurzame manier in te vullen. Er zijn ook uitdagingen in de dierlijke sector, en daarmee kansen voor Nederlandse partijen. Droogte en watertekorten teisteren Kenia steeds meer waardoor het land kampt met periodes van ernstige droogte, wat de beschikbaarheid van water en weidegrond voor vee negatief beïnvloedt en daarmee ook de veeproductie. Verder is landdegradatie door overbegrazing en slecht landbeheer van negatieve invloed op de productiviteit van vee. Datzelfde geldt voor impact van ziektes zoals mond- en klauwzeer en besmettelijke ziekten door beperkte beschikbaarheid van vaccinaties en veterinaire zorg. 

Focus: Duurzame diervoer en diergezondheid

Tijdens de missie ligt de focus voornamelijk op duurzame diervoeder en diergezondheid.

De (melk)veehouderij is de op één na grootste sub-sector binnen het agri-food domein in Kenia en omvat 14% van het agrarische GDP. De sector kenmerkt zich door een groot aantal smallholders met slechts enkele dieren, daarnaast wordt 20% van de nationale productie door grotere bedrijven gedraaid. 

De private sector investeert behoorlijk in de verdere ontwikkeling van de sector en  hierbij spelen ook steeds vaker grote, internationale marktpartijen een rol. Vanuit de nationale overheid in Kenia is verdere, duurzame uitbreiding van de sector een van de speerpunten van het beleid. Verduurzaming van veevoeder en alternatieve eiwitbronnen zijn hierbij essentieel. Hierdoor is Kenia voor Nederlandse bedrijven en onderzoekers een interessante markt. Tegelijkertijd wordt Kenia ook gezien als een voorbeeld voor de regio en vervult het daarmee een functie als regionale hub. 

Op onderzoeksgebied worden o.a. interessante stappen gezet in de productie en ontwikkeling van diervoeder/additieven op basis van de insecten (bijvoorbeeld de Black Soldier fly). Ook ten aanzien van productie van voedergewassen wordt er uitgebreid getest om deze in specifieke en uitdagende klimatologische omstandigheden te verbouwen. Lokale en internationale producenten van diervoeder investeren in lokale productiecapaciteit om afhankelijkheid van import te verminderen en beschikbaarheid van betaalbaarder diervoer van goede kwaliteit te vergroten. 

Kansen voor Nederland

De Keniaanse overheid werkt aan een lange termijnplan om de veehouderij uit te breiden, efficiënter te maken en te verduurzamen, met aandacht voor publieke gezondheid, het milieu en bestaanszekerheid. De groeiende veehouderijsector biedt kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen om samen met lokale partners duurzame oplossingen te ontwikkelen (co-creatie) en implementeren. In het bijzonder: 

 • Verbetering van de productiviteit van vee. Dit is onder andere te bereiken door het verbeteren van de voeding, de beschikbaarheid van veevoer, het beheer van kuddes dieren en het fokken van gezondere dieren.
 • Verbetering duurzaamheid landbouwpraktijken en behoud natuurlijke hulpbronnen zoals door middel van het beheer van grasland, watergebruik en afvalverwerking.
 • Verbetering van de genetica om vee productiever, gezonder en resistenter tegen ziekten te maken.
 • Verbetering klimaatbestendigheid door het ontwikkelen van veerkrachtige landbouwmethoden en het omgaan met extreme weersomstandigheden.
 • Verbetering van de diergezondheid door het verminderen van ziekten en plagen bij vee is 
 • Samenwerking met kennisinstellingen die nauw betrokken zijn bij innovaties in de veehouderij en diervoeder (zowel alternatieve eiwitten als voedselgewassen). Uitwisseling van kennis en ervaringen die specifiek in Kenia zijn opgedaan, kan kansen bieden om dit ook regionaal of in vergelijkbare omstandigheden in andere landen (waar NL partijen vaak actief zijn) toe te passen. 

Grote NGO’s en internationale financiële instellingen zijn daarbij ook zeer actief in Kenia om lokale sector en economie te versterken én te verduurzamen. 

Doelen van de missie

De doelen van deze innovatiemissie zijn:

 • Inzicht krijgen in de groei  van de Keniaanse veehouderijsector, innovatieve ontwikkelingen en de uitdagingen van de sector; 
 • Inzicht krijgen in het overheidsbeleid rond verduurzaming van de veehouderijsector;
 • Inzicht in het innovatie en startup ecosysteem;
 • Nederlandse innovatieve kennis en technologie koppelen aan lokale partners en marktkansen in de Keniaanse veehouderijsector;
 • Verkennen van trends en kansen voor (publiek-private) samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven in onderzoek en ontwikkeling. 

Programma

Het missieprogramma is in ontwikkeling. We proberen de specifieke wensen van de deelnemers zoveel mogelijk mee te nemen bij het bepalen van het definitieve programma.

Om u een idee te geven vindt u hieronder het programma in hoofdlijnen: 

 • Informatieve seminar(s) en technische briefings door experts.
 • Bezoeken aan kleinschalige, grootschalige (innovatieve) bedrijven in de diervoeder productie 
 • Bezoeken aan kennisinstellingen die zich bezighouden met ontwikkelingen in de veehouderij sector en die gericht zijn op innovatie. 
 • Netwerkevenementen en recepties met overheid, bedrijfsleven en sectororganisaties.

Beoogde reisschema

Het missieprogramma begint op maandagmorgen 18 maart en zal op vrijdag 22 maart eindigen. 

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie zijn € 250 per persoon. Hierbij is inbegrepen: 

 • deelname aan het collectief programma; 
 • transfers van en naar programmaonderdelen; 
 • lunch en diners als dit is vermeld in het programma. 

Deelname is exclusief: 

 • reis- en verblijfskosten; 
 • alle individuele kosten.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze innovatiemissie? Meld u dan vóór 15 december aan via ons online aanmeldformulier

Let op: het aantal plekken voor de missie is beperkt, in principe geldt daarom 1 persoon per organisatie. Ook kijken wij hoe goed uw organisatie binnen de scope en doel van de missie past.

Meer weten?

Voor meer informatie over de ontwikkelingen in de veehouderij/diervoedingssector kunt u dit webinar terugkijken of de studies van de UN Food and Agriculture Organization en de Keniaanse overheid raadplegen.

Op zoek naar financiële ondersteuning voor uw plannen? 

Vragen?

Heeft u vragen over deze innovatiemissie? Neemt u dan contact op met:

Bert van der Heide, adviseur Internationale Innovatie Agri-Food •    E: bert.vanderheide@rvo.nl  •    M: +31 (0) 6 2937 1209

Of stuur een e-mail naar innovatiemissies@rvo.nl.

Meld u aan voor 15 december.

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie zijn € 250 per persoon. Hierbij is inbegrepen: 

 • deelname aan het collectief programma; 
 • transfers van en naar programmaonderdelen; 
 • lunch en diners als dit is vermeld in het programma. 

Deelname is exclusief: 

 • reis- en verblijfskosten; 
 • alle individuele kosten.

Locaties:

-