Ondernemersklankbord

Innovatiemissie waterstof Canada/Verenigde Staten

Waarom Canada/VS?

In oktober van dit jaar organiseert het Innovatie Attaché netwerk - in samenwerking met de posten in Canada en de VS – een innovatiemissie op het gebied van waterstof. Deze missie volgt op de virtuele waterstofmissie, georganiseerd eind 2020 naar British Columbia en Californië. Ter voorbereiding op deze en de virtuele missie zijn in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 2 marktstudies ontplooid.

Bekijk de marktstudies over Canada & Californië.

Uit de marktstudies kwam naar voren dat zowel de provincie British Columbia als Californië koplopers zijn in de ontwikkeling van waterstofapplicaties en -innovaties. Beide regio’s hanteren ambitieus beleid rondom de ontwikkeling van waterstof. De genoemde regio’s kennen daarnaast een rijke onderzoeksomgeving met bekende universiteiten als de University of British Columbia, Simon Fraser University, en de University of California in Davis en Irvine.

Net als in Nederland speelt waterstof een grote rol in de energie- en decarbonisatiestrategieën van de Amerikaanse en Canadese regeringen, zowel op federaal als lokaal niveau. De Bipartisan Infrastructure Law van 2021 en de recent aangenomen Inflation Reduction Act bijvoorbeeld, moet in de VS leiden tot extra investeringen langs de gehele waardeketen van waterstof, op onder andere elektrisch vervoer/batterijtechnologie, waterstof, CCS (carbon capture and storage), zon en wind. De VS stelt daarvoor miljarden dollars beschikbaar. Ook in Canada volgen de ontwikkelingen elkaar in rap tempo op, onder meer door de oprichting van het Strategisch Innovatiefonds.

We zien mooie kansen voor samenwerking en verbinding met innovatieve partijen in zowel Canada als de VS, vooral op het gebied van elektrolyse en fuel-cell technologie, mobiliteit, opslag, ports en hubs.

Voor wie?

Bent u een ondernemer, technologieprovider of als onderzoeker verbonden aan een kennisinstelling? En bent u actief op een van onderstaande waterstof thema’s? Dan is deze missie mogelijk interessant voor u.

 • Fuel-cells en (heavy duty) mobiliteit
 • Waterstof infrastructuur innovatie, inclusief opslag, transport en hydrogen refuelling stations (HRS)
 • Elektrolyse technologie

De thema’s scherpen we aan op basis van interesses en expertises van de deelnemers (zie hierna).

Conceptprogramma

De innovatiemissie start in de regio Vancouver, waar we in 2 dagen tijd verschillende bedrijven en kennisinstellingen bezoeken. De regio Vancouver staat bekend om de uitgebreide kennis rondom de fuel-cell technologie, dat is dan ook een belangrijk thema tijdens deze 2 dagen. Na een reisdag staan er in Californië ook bedrijfsbezoeken en bezoeken aan (kennis)instellingen op de agenda. Belangrijke thema’s zijn hier CCUS, HRS en zero-emission vehicles.

Het programma is nog in ontwikkeling. Bij het bepalen van het definitieve programma nemen we specifieke wensen van deelnemende partijen zo veel mogelijk mee. Het conceptprogramma luidt in het kort:

 • 4 dagen inhoudelijk programma, 1 reisdag (van Canada naar de VS);
 • Bezoeken aan bedrijven en kennisinstellingen in Canada/VS;
 • Meetings met relevante stakeholders, waaronder netwerkorganisaties en overheid;
 • B2B matchmaking;
 • Netwerkrecepties;
 • Mogelijkheid om uw bedrijf of onderzoek te pitchen.

In de voorbereidingsfase voeren we digitale intakegesprekken met geïnteresseerde deelnemers (individueel en/of plenair). 

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie zijn € 250 (exclusief btw) per persoon. Deelname is inclusief programma, transfers naar programmaonderdelen en enkele lunches en diners als ze als onderdeel van het programma zijn opgenomen. 

Deelname is exclusief:

 • reis- en verblijfskosten;
 • alle individuele kosten;  
 • mogelijke kosten voor de matchmaking. 

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de innovatiemissie? Meld u dan vóór zaterdag 15 juli 2023 aan via het online registratieformulier.

Definitieve deelname hangt af van het aantal beschikbare plekken. Ook kijken wij hoe goed uw technologie en expertise binnen de scope en doel van de missie past.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over de innovatiemissie? Neem dan contact op met een van onderstaande personen:  

Meer informatie

Coronamaatregelen en reisinformatie

De organisatie neemt op 1 augustus een besluit over het doorgaan van deze innovatiemissie op basis van het dan geldende reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de in Canada/VS dan geldende inreisregelgeving. We informeren deelnemers hierover meteen. Bij uitstel of annulering brengen we geen deelnemerskosten in rekening. Mocht het reisadvies in de periode vanaf 1 augustus tot vertrek alsnog wijzigen, dan behoudt de organisatie zich het recht voor om de missie alsnog te annuleren.

De lokale maatregelen zijn aan verandering onderhevig en de Nederlandse vertegenwoordiging in Canada/VS monitort dit nauwlettend. We informeren u voor uw vertrek over de dan geldende maatregelen en voorwaarden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd. Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw bedrijf of organisatie voldoet aan deze voorwaarden vragen wij u om na aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

Kosten voor deelname zijn € 250 per persoon exclusief btw en exclusief reis- en verblijfskosten, alle individuele kosten en mogelijke kosten voor de matchmaking.

Locaties:

-