Ondernemersklankbord

Juridisch financiële basiscursus Horizon Europe (11 oktober)

Leerdoelen

In deze basiscursus leert u hoe u de administratie van een Horizon Europe project moet voeren. Ook leert u met welke Brusselse regels en procedures u bij de uitvoering van een Horizon Europe project te maken krijgt. Na afloop hebt u:

  • inzicht in de rechten en plichten van uw organisatie bij deelname aan een Horizon Europe project;
  • kennis over welke kosten u kunt declareren in een project, en hoe u deze correct moet berekenen;
  • kennis van het online beheren van de financiën van een project via het 'Funding & tender opportunities portal' van de Europese Commissie;
  • kennis van de procedures die de Europese Commissie hanteert. Dit komt met name van pas bij het indienen van kostendeclaraties, bij het maken van wijzigingen in uw project of wanneer er in uw organisatie een audit wordt uitgevoerd.

Aanmelden

Meld u aan via het online aanmeldformulier.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van deze online cursus. Wel verwachten wij dat als u zich inschrijft, u ook aanwezig bent en de hele cursus volgt. Dit vanwege het beperkt aantal deelnemers dat kan deelnemen aan deze interactieve cursus.

Meer informatie?

Voor meer informatie stuurt u een e-mail naar teamiris@rvo.nl.

Deelname is gratis

Locaties:

Online
-