Ondernemersklankbord

Masterclass rekentool Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving

Meerdere keren per jaar organiseren wij een Masterclass Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving. U oefent tijdens de masterclass met de rekentool met de nieuwste informatie. U leert de rekentool vlot toe te passen in uw eigen werk.

Nieuwste versie rekentool

Met de nieuwste versie van de Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving (UMGO) vergelijkt u verschillende opties voor warmte- en koudevoorziening met elkaar. Dit kan op gebieds- en op gebouwniveau, voor woningbouw en gebouwen zonder woonbestemming (utiliteit). Het primair fossiel energieverbruik en de CO-uitstoot komen ook in beeld. U rekent met de BENG-eisen

Volgens de laatste regels

Deze versie volgt de huidige bouwregels op basis van de NTA8800. Dus naast de BENG-eisen en nieuwste labels, is ook de Standaard opgenomen in de Uniforme Maatlat. De rekentool gebruikt de nieuwste versie van de referentiewoningen, voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

Meldt u zich ook aan?

De masterclass is gratis. Meldt u zich wel van tevoren aan.

Meer weten?

Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving

Deelname is gratis.

Locaties:

RVO
Utrecht
-