Ondernemersklankbord

Nederland Paviljoen op Asia Agri-Tech Expo & Forum 2023

Azië Agri-Tech Expo & Forum 2023

AAT staat bekend als de meest professionele en hoogwaardige b2b-beurs voor landbouwtechnologie in Taiwan. Op dit jaarlijks terugkerend evenement worden de nieuwste ontwikkelingen en oplossingen op het gebied van landbouwtechnologie en -innovatie van over de hele wereld gepresenteerd. 

De AAT bestaat uit vier beurzen: Asia Agri-Tech Expo & Forum, Aquaculture Taiwan, Livestock Taiwan, Cold Chain & Agri-Food Tech Expo. AAT is hét platform voor bedrijven, organisaties en overheidsinstanties om te netwerken, ideeën uit te wisselen en zakelijke kansen in de landbouw te verkennen. 

Feiten en cijfers 2022:

  • 216 exposanten uit 15 landen/regio's
  • 17.466 bezoekers uit 33 landen/regio's
  • 54 matchmakings
  • 38 lokale en internationale delegaties
  • 45 professionele conferenties en seminars

NL Paviljoen

Om de Nederlandse sector op de Taiwanese markt te vertegenwoordigen, organiseert het Landbouwbouwattachénetwerk (LAN)-team van het Netherlands Office Taipei het Nederland Paviljoen tijdens AAT 2023. 

Het NL Paviljoen biedt deelnemende bedrijven:

  • extra ‘exposure’ door de Netherlands Branding
  • expertise van het aanwezige LAN-team

Waarom kiezen voor de Taiwanese markt?

Ondanks COVID-19 groeide het bbp van Taiwan met 3,1% in 2020 en met 6,09% in 2021. Volgens de gegevens van het IMF wordt het bbp van Taiwan in 2022 geschat op $ 828,66 miljard, waarmee het op de 21 plaats staat van alle 192 genoemde landen. 

Het lage geboortecijfer van Taiwan en de vergrijzende bevolking hebben geleid tot een groot tekort aan arbeidskrachten op de Taiwanese boerderijen. Taiwan wil dit probleem aanpakken door slimme landbouw en precisielandbouw te stimuleren. Bijvoorbeeld met subsidies voor boeren die innovatieve landbouwtechnologie, -producten of -diensten willen doorvoeren of ontwikkelen.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Marktkansen zijn er onder meer op het gebied van kas-omgevings-controle, intern circulatiesysteem en koelventilator, micromistkoeling, automatische spray, waterfiltratie, teeltsystemen, naoogstbehandeling, volledige koude opslag, transport over lange afstanden, koude logistieke centra, totaaloplossingen.

Voor wie?

Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen actief in de veehouderij, tuinbouw en koelketen zijn van harte welkom.

Waarom meedoen?

Nederland loopt voorop in het ontwikkelen van technologie voor duurzame landbouw. We zijn een belangrijke exporteur van voedsel in Europa geworden. 

Nederland is toonaangevend op het gebied van innovaties gericht op verminderd waterverbruik en verminderde uitstoot van koolstof en methaan. Door de hoogwaardige en innovatieve technologie, is het voor de Nederlandse sector gunstig om de Taiwanese markt te betreden of daar uit te breiden. 

Het LAN-team van Netherlands Office Taipei helpt geïnteresseerde bedrijven om de markt te betreden en verbindt ze met een netwerk van lokale importeurs.

Aanmelden

Meld u aan voor het NL Paviljoen via het LAN-team van het Netherlands Office in Taipei:

Mevr. Wendy Liang Senior Agricultural Advisor E: tai-lnv@nlot.org.tw 

Voor vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Laisy Deng Business Development Coördinator Taiwan en Zuid-Korea E: laisy.deng@rvo.nl

Meer informatie vindt u op de website Asia Agri-Tech Expo & Forum.

Locaties:

Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1
Taipei
-