Ondernemersklankbord

Conferentie ‘Balancing Risks and Benefits in the Energy Transition’

Wat kunt u verwachten?

Tijdens de Engelstalige conferentie 'Balancing Risks and Benefits in the Energy Transition' bespreken we een aantal centrale vragen over de energietransitie. Bijvoorbeeld: hoe acceptabel is het restrisico? En is de energietransitie alleen maar een opgave voor overheden?

Keynote sprekers

Keynote sprekers Florentin Blanc (directeur van het Institute for Regulatory Innovation, Delivery and Effectiveness) en Maxim Februari (filosoof, jurist en auteur) bespreken vragen over de energietransitie. Daarna is er een paneldiscussie onder leiding van dagvoorzitter Maria Henneman (voormalig journalist, voorzitter van het Rathenau Instituut en beleidsadviseur).

Het panel bestaat uit:

 • Sandor Gaastra - Secretaris-Generaal bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Afke van Rijn - Directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
 • Mireille van Ark - Adjunct-hoofdredacteur RTL Nieuws 
 • Arno Bonte - Wethouder in Helmond met portefeuilles: Duurzaamheid, Klimaatadaptatie, Energietransitie en Milieu (onder andere)

Workshops

In de middag kunt u kiezen uit 2 van de 4 workshops. Hieronder staan de onderwerpen en sprekers per workshop.

 1. Werken aan de energietransitie vanuit verschillende opgaven: hoe doen we dat als één overheid?In deze workshop bespreken onderzoekers van de Universiteit Utrecht wat er nodig is voor publieke organisaties omover hun grenzen te gaan bij het samenwerken aan een veilige energietransitie.Sprekers: Prof.dr. Margo Trappenburg en dr. Marie-Jeanne Schiffelers (Universiteit Utrecht) 
 2. Leren van incidenten zonder overreactie van beleid.De energietransitie is een systeemverandering met technologische, economische en sociale gevolgen. Tijdens dit veranderingsproces zijn er incidenten met onvoorspelbare gevolgen. In deze workshop onderzoeken we hoe u op deze incidenten kunt reageren.Sprekers: Bill van Mil en Pauline Modderman (Kwink) 
 3. Alles wat u wilt weten over risicomanagement binnen de energietransitie.Nederland krijgt, samen met andere EU-lidstaten, te maken met verschillende uitdagingen in de omgang met onzekerheid in de energietransitie. In het bijzonder: semi-kwantitatief en kwalitatief bewijsmateriaal opnemen in de risicoanalyse; de reikwijdte van risicobeheer en voorzorgsmaatregelen; de uitbreiding van wetenschappelijke en praktische kennis om onzekerheden te verminderen. Sprekers: Prof.dr. Ragnar Löfstedt (King's College London) en Frederic Bouder (Universiteit van Stavanger) 
 4. Risicobeleid voor dummies.We volgen de ontwikkeling van risicobeheer tot 10.000 jaar terug. We bespreken de principes van rationeel risicomanagement en de manier waarop deze worden geoperationaliseerd in verschillende voorbeelden van veiligheidsbeleid in Nederland.Sprekers: Prof.dr. Ira Helsloot (Radboud Universiteit) en dr. Astrid Scholtens (Crisislab)

Programma

Thursday 27 June

 • 10:00 - 10:30 hour (CET)Welkom met koffie
 • 10:30 - 12:30 hour (CET)Opening, keynote speeches en paneldiscussie
 • 12:30 - 13:30 hour (CET)Lunch
 • 13:30 - 15:45 hour (CET)2 workshoprondes
 • 15:45 - 16:15 hour (CET)Terugkijken op de dag en afronding
 • 16:15 - 16:30 hour (CET)Afsluiting door Jan van Tol
 • 16:30 - 18:00 hour (CET)Borrel en afscheid van Jan van Tol

Aanmelden

Gratis toegang

Locaties:

Sociëteit De Witte
Den Haag
-