Ondernemersklankbord

Presentatie gemoderniseerde Energieprestatievergoeding (EPV 2.0)

Op deze bijeenkomst worden de vernieuwde EPV-website, de EPV-handreiking en de EPV-software voor woningbouwcorporaties gepresenteerd. Emeritus Hoogleraar Woningmarkt, Johan Conijn, zal samen met Ivo Opstelten van Verbouwstromen ingaan op het onderzoek naar de financiële impact voor corporaties van de EPV 2.0. Wat betekent het voor de kasstromen en waar zit het voordeel voor de woningbouwcorporaties?

In twee parallelle werksessies wordt aandacht gegeven aan de ICT-inpassing van de EPV in de administratieve processen van de corporatiesector en aan afname-overeenkomsten, die het toepassen van de EPV 2.0 in de praktijk vereenvoudigen.

Programma

 • 13:00 - 13:30 hour (CET)Inloop
 • 13:30 - 13:40 hour (CET)Opening
 • 13:40 - 14:00 hour (CET)Toelichting op de EPV 2.0
 • 14:00 - 14:20 hour (CET)Financieel perspectief van EPV 2.0 voor woningbouwcorporaties
 • 14:20 - 14:50 hour (CET)Eerste ervaringen en discussie
 • 14:50 - 15:10 hour (CET)Pauze
 • 15:10 - 15:40 hour (CET)Deelsessie: inpassen EPV 2.0 in administratieve processen
 • 15:10 - 15:40 hour (CET)Deelsessie: afnameovereenkomsten tussen bouwers, corporatie en huurders
 • 15:40 - 16:00 hour (CET)Nabije toekomst van de EPV
 • 16:00 - 16:10 hour (CET)Conclusie en afronding
 • Netwerkborrel

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door via onderstaande knop een mail te sturen naar epv@rvo.nl. Vermeld hierbij uw naam, uw functie en namens welke organisatie u deelneemt.

Deelname is gratis

Locaties:

Vergadercetrum Vredenburg
Utrecht
-