Ondernemersklankbord

WindDay 2024

Voor wie?

De WindDay is voor iedereen die wil helpen de samenleving duurzamer te maken. 

Wat kunt u verwachten?

  • U ziet inspirerende presentaties en sprekers en hoort hun visie. Ze gaan over de toekomst van windenergie, technologische innovaties, beleidsontwikkelingen, uitdagingen en kansen binnen de sector. Ze inspireren, informeren en motiveren u met belangrijke inzichten, trends, ideeën en visies .
  • Doe mee aan een van de verdiepingssessies en ga zelf aan de slag aan de praktijktafels en in de kennissessies. 
  • Ga op 14 juni mee met één van de excursies. Neem een uniek kijkje in de keuken van de windprojecten in de provincie Zeeland.
  • U krijgt op deze dagen volop mogelijkheden te netwerken met experts en collega's. 

Op de website WindDay vindt u meer informatie over het programma en alle sprekers. 

Hoor alle actuele ontwikkelingen op de RVO-stand

Van harte welkom bij onze stand op 13 juni. U hoort alles over de huidige opwek en verwachte groei van windenergie. We vertellen u meer over de plannen voor nieuwe windparken en nieuwe aanlandingen van zee naar land. 

100 gratis kaarten voor lokale overheden

Bent u werkzaam bij een provincie, gemeente, waterschap, IPO, VNG, NP RES of voor de RES-regio’s? Bestel dan nu uw gratis ticket. Wij hebben namens de organisatie van WindDay 100 gratis kaarten voor lokale overheden. Dit aanbod geldt voor ambtenaren, maar ook voor bestuurders en volksvertegenwoordigers. Gebruik de promocode GemPro bij uw aanmelding.

Uw gratis ticket is pas definitief na goedkeuring door de organisatie van WindDay. Maakt u geen deel uit van deze doelgroep? Dan kunt u een gewoon ticket bestellen.

Achtergrond

Windenergie is nu de grootste leverancier (40%) van elektriciteit in Nederland. Binnen 10 jaar wekken we zelfs bijna alle stroom uit stopcontacten op met windenergie. Dat succes komt niet vanzelf. Het vraagt een goede samenwerking tussen burgers, politiek, ambtenaren en netwerkbedrijven. De WindDay is daarom voor iedereen die wil helpen de samenleving duurzamer te maken met windenergie. 

Meer weten?

Gratis tickets voor lokale overheden.

Locaties:

Innovatiepunt de KAAP
Vlissingen
-