Ondernemersklankbord

Ondernemersklankbord helpt Migrant Inc. om Haagse statushouders te laten starten als ondernemer

De afgelopen jaren zijn er nieuwe Hagenaren bijgekomen die hun eigen land hebben moeten ontvluchten. Zij kregen een verblijfsstatus in Den Haag en bouwen hier nu een nieuw bestaan op. Vele van deze statushouders zijn voorheen ondernemer geweest in hun land van herkomst en zij willen het ondernemerschap weer oppakken in Nederland. Migrant Inc. wil deze statushouders graag helpen bij het vinden van de weg om met hun achtergrond, ervaring en capaciteiten in Nederland als ondernemer aan de slag te gaan.

Migrant Inc. begeleidt Haagse statushouders die dat willen én kunnen naar zelfstandig ondernemerschap. Hiermee wil Migrant Inc. bijdragen aan succesvolle integratie van statushouders in onze samenleving en tegelijkertijd aan positieve economische ontwikkelingen in de Haagse regio.

Welke begeleiding mogen statushouders verwachten?

Statushouders die deelnemen aan het programma zullen op twee manieren naar ondernemerschap worden begeleid:

1.       Iedere deelnemer aan het programma krijgt een persoonlijke mentor. Deze mentor begeleidt de statushouders stap voor stap door het proces, van het bedenken van een kansrijk idee tot het ontwikkelen en valideren van een bedrijfsplan en het verkrijgen van de benodigde financiering. De mentoren zijn ervaren ondernemers die deels uit het Migrant Inc. netwerk komen en die zich deels via het Ondernemers Klankbord hebben aangemeld.

2.       Afhankelijk van de geconstateerde behoefte kunnen statushouders deelnemen aan specifieke cursussen op terreinen als business planning, design thinking en pitching. Deze cursussen worden aangeboden door de partners van Migrant Inc. en Migrant Inc. zorgt voor de aanmelding en de opvolging.