Ondernemersklankbord

Sponsor Ondernemersklankbord

Stichting Ondernemersklankbord helpt ondernemers, belangeloos en zonder winstoogmerk. Zo dragen wij bij aan een gezonde economie en meer werkgelegenheid. Maar dat is alleen mogelijk met financiële steun. Veel ondernemingen en instanties zien het belang van ons werk en sponsoren onze dienstverlening. Ook jij bent van harte welkom.

Sponsors en subsidiegevers

Ondernemersorganisatie VNO-NCW ondersteunt structureel het werk van Ondernemersklankbord. Daarnaast ontvangt OKB een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van de provincie Limburg. Ook verschillende andere organisaties geven Ondernemersklankbord incidenteel een donatie of bijdrage in natura.

Sponsor worden

Er zijn allerlei mogelijkheden, van kleinere tot substantiële bijdragen, financieel of sponsoring in natura. Meestal gaat het om maatwerk voor de sponsor. Heb je belangstelling om sponsor te worden, of wil je onze stichting op een andere manier steunen, neem dan contact op.
Bel 070-3490600 of mail naar info@ondernemersklankbord.nl

Meer over Ondernemersklankbord

Meer over het klankbordtraject