Ondernemersklankbord

Ondernemersplein

Steun voor DGA’s tijdens de coronacrisis

Laatste update op

U kunt als directeur-grootaandeelhouder (DGA) overheidssteun krijgen als u door de coronacrisis financiële problemen heeft. Ook zijn er verschillende kredietregelingen. Lees hier welke voorwaarden er voor u gelden.

Lees verder