Ondernemersklankbord

130.000 ondernemers in ernstige financiële problemen

Er is veel aandacht voor het schuldenprobleem in Nederland en dat is ook hard nodig voor ondernemers met schulden. Uit een data-analyse, recent uitgevoerd door Zuidweg & Partners blijkt dat het aantal ondernemers in Nederland waarvan de kans heel hoog is dat zij worstelen met problematische schulden zeer hoog ligt.

Uit de analyse komt naar voren dat van de in totaal 1.572.307 bedrijven in Nederland, er maar liefst 365.212 financiële problemen hebben. Hiervan hebben 130.580 bedrijven zeer ernstige financiële problemen en dreigt bedrijfsbeëindiging. Vaak blijkt de drempel voor deze ondernemers, om hulp te vragen bij een ervaren professioneel, nog erg hoog. Dit is jammer, want Ondernemersklankbord helpt en adviseert deze ondernemers graag. Bij het tijdig aanvragen van hulp is de kans namelijk groter om een doorstart te kunnen maken en het faillissement af te wenden.

Wilt u meer lezen over de data-analyse? Klik dan op: http://files.m1.mailplus.nl/user40537/3299/Landelijk%20rapport%20ondernemers%20met%20problematische%20schulden.pdf