Ondernemersklankbord

Aanvragen van TVL Q1 2021

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp’ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. Aanvragen van TVL Q1 2021 kan van 15 februari 12.00 uur tot 30 april 2021, 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Je vindt de SBI-code waarvoor je TVL aanvraagt in de adviestool TVL bij RVO. Wijzigen van je SBI-code in het KVK Handelsregister heeft geen invloed op je aanvraag TVL.
De tegemoetkoming is minimaal 1.500 euro en maximaal 330.000 euro. TVL Q1 2021 is bedoeld voor bedrijven die minimaal 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Verplicht gesloten non food detailhandelsondernemingen ontvangen de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) bovenop TVL. Bedrijven in de reissector en land- en tuinbouwbedrijven ontvangen ook een extra opslag bovenop TVL. Voor ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche is er een aanvullende TVL-subsidie.

Wat is TVL?
TVL Q1 2021 helpt om vaste kosten te betalen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden deels gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De tegemoetkoming dekt 85% van de vaste lasten en is bedoeld voor alle bedrijven in Nederland. Ook voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. MKB bedrijven tot 250 werknemers ontvangen een subsidie van maximaal 330.000 euro. Bedrijven met meer dan 250 werknemers ontvangen maximaal 400.000 euro. Het bedrijf moet in het 1e kwartaal minimaal 1.500 euro aan vaste lasten hebben. Bovendien moet het bedrijf minimaal 30% omzetverlies hebben in het 1e kwartaal van 2021. Het omzetverlies wordt vastgesteld door de omzet in het 1e kwartaal van 2021 te vergelijken met het 1e kwartaal van 2019.

Wil je weten hoe hoog de tegemoetkoming voor jouw bedrijf ongeveer wordt? Maak gebruik van de adviestool TVL van RVO.

Bedrijven die na 1 oktober 2019 en uiterlijk op 15 december 2019 zijn ingeschreven in het KVK Handelsregister gebruiken de omzetcijfers van de eerste 3 maanden na hun startdatum voor de berekening van hun normale omzet. Bedrijven die na 15 december 2019 en uiterlijk op 29 februari 2020 zijn ingeschreven in het KVK Handelsregister, berekenen hun omzet vanaf hun startdatum tot en met 15 maart 2020. Dit bedrag deel je door het aantal maanden dat je in bedrijf bent. De uitkomst vermenigvuldig je met 3.

Bedrijven die na 29 februari 2020 en uiterlijk op 15 maart 2020 zijn gestart, kunnen een minimale subsidie van 1.500 euro ontvangen. Hiervoor moet je verklaren dat je vaste lasten van januari tot en met maart 2021 minstens 1.500 euro zijn.

Er komt een aparte subsidieregeling voor ondernemers die tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart. Deze regeling wordt gebaseerd op de TVL regeling. De regeling geldt voor het 1e en 2e kwartaal van 2021. De referentieperiode wordt het 3e kwartaal van 2020. Ondernemers die zijn gestart tussen 30 september 2019 en 15 maart 2020 kunnen de reguliere TVL Q1 2021 aanvragen. In het 2e kwartaal van 2021 kunnen deze starters alleen van de aparte startersregeling gebruik maken. Het loket opent waarschijnlijk in het 2e kwartaal van 2021.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor TVL moet je onderneming aan deze voorwaarden voldoen:

 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
 • Het bedrijf heeft in de periode januari tot en met maart 2021 minimaal 1.500 euro vaste lasten. Je vaste lasten bereken je zo: referentieomzet x aandeel vaste lasten in %. Je rekent met het gemiddelde percentage in je sector en niet met je werkelijke vaste lasten. Je werkelijke vaste lasten hoef je niet aan te tonen.
 • Het bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland en is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft zich na 15 maart 2020 niet met terugwerkende kracht ingeschreven in het Handelsregister.
 • Minstens 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.
 • Uitzonderingen op de vestigingseis zijn:
  • horecabedrijven met SBI-code 56.10.1, 56.10.2, 56.30 en 51.10
  • markthandel met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2 en 47.89.9
  • taxivervoer met SBI-code 49.32 en 49.39.1
  • auto- en motorrijscholen met SBI-code 85.53
  • kermisattracties met SBI-code 93.2.12
  • Luchtballonvaart & recreatieve sportvliegtuigen met SBI-code 51.10
  • binnenvaart met SBI-code 50.40
  • zee- en kustvaart met SBI-code 50.20
  • goederenvervoer over de weg met SBI-code 49.41
  • verhuisvervoer met SBI-code 49.42
  • post- en koeriersdiensten met SBI-code 53.10 en 53.20
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 • Het bedrijf heeft na de ontvangst van TVL in totaal niet meer dan 800.000 euro (bruto) aan overheidssteun ontvangen. Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector en bedrijven in de primair productie van landbouwproducten.
  Let op! Ontvangen NOW telt niet mee in het maximale bedrag van 800.000 euro aan overheidssteun.
 • Als je bedrijf meerdere SBI-codes heeft voor meerdere activiteiten, dan telt alleen de hoofdactiviteit. Het totale omzetverlies wordt meegerekend.

Verlengde TVL regeling is opgedeeld in 3 periodes
De TVL 1 en TVL Q4 2020 regelingen zijn inmiddels gesloten en kun je niet meer aanvragen. De TVL regeling geldt tot en met 30 juni 2021. De verlengde TVL regeling is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij RVO.nl.

 • TVL Q4 2020: 1 oktober tot en met 31 december 2020.
  Deze kun je niet meer aanvragen.
 • TVL Q1 2021: 1 januari tot en met 31 maart 2021. Aanvragen kan van 15 februari 12.00 uur tot 30 april 2021, 17.00 uur.
 • TVL Q2 2021: 1 april tot en met 30 juni 2021. Aanvragen kan naar verwachting vanaf mei 2021.

Voor wie is de TVL Q1 2021?
De TVL Q1 2021 is gericht op ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten.

Er is geen beperking van SBI-codes. Uitgezonderd blijven krediet- en financiële instellingen en holdings.
Bedrijven met een hoofdactiviteit met SBI-code 64.2, 64.30.3 of 70.1, maar met een nevenactiviteit die in aanmerking komt voor TVL, ontvangen toch de TVL- subsidie. In dit geval wordt de TVL berekend met het percentage vaste lastenpercentage van de nevenactiviteit.
Bedrijven die met hun hoofdactiviteit onder TVL vallen, maar een nevenactiviteit met SBI-code 64.2, 64.30.3 of 70.1 hebben, krijgen toegang tot TVL op basis van de hoofdactiviteit. Voor overige bedrijven geldt: als je bedrijf meerdere SBI-codes heeft voor meerdere activiteiten, dan telt alleen de hoofdactiviteit. Het totale omzetverlies wordt meegerekend. Wijzigen van je SBI-code in het KVK Handelsregister heeft geen invloed op je TVL-aanvraag.

TVL Q1 2021 in relatie tot TVL 1, TVL Q4 2020, TOGS en NOW
Ook als je al gebruik hebt gemaakt van TVL 1, TVL Q4 2020 of de TOGS kun je gebruikmaken van de TVL Q1 2021. De compensatie van de TVL Q1 2021 gaat over de periode 1 januari tot en met 31 maart 2021 en komt bovenop de bijdrage van de TVL 1, TVL Q4 2020 en TOGS.

Relatie met NOW
Je kunt van zowel de TVL Q1 2021 als de NOW gebruikmaken, waarbij de NOW de loonkosten deels compenseert en de TVL Q1 2021 voor andere vaste lasten een tegemoetkoming biedt. De TVL Q1 2021 heeft wel invloed op de NOW-regeling. Een ontvangen TVL Q1 2021 wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt. Met beide regelingen ontvang je opgeteld meer subsidie.

Aanvragen TVL Q1 2021
Je kunt de subsidie van 15 februari 12.00 uur tot 30 april 2021, 17.00 uur aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Op 21 januari 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat de TVL regeling wordt uitgebreid voor de periode Q1 2021. Deze uitbreiding is nog niet actief bij de opening van TVL Q1 2021 in februari. RVO berekent de TVL Q1 2021 nog met de voorwaarden die bekend waren vóór 21 januari. Je ontvangt later een extra betaling. Bedrijven met meer dan 250 personen kunnen half februari nog geen TVL Q1 2021 aanvragen bij RVO. De aanvraagdatum wordt nog bekendgemaakt

Voor de aanvraag heb je eHerkenning niveau 1 of hoger, of DigiD nodig. Als je DigiD gebruikt, moet je degene zijn die bij KVK staat geregistreerd als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Je kunt de subsidie voor jouw onderneming zelf indienen, of door een gemachtigde laten aanvragen.

Een accountant of tussenpartij kan voor jou TVL aanvragen met eHerkenning. Ketenmachtiging zorgt ervoor dat de tussenpartij bevoegd is om een TVL-aanvraag voor je te doen, en dat de aanvraag veilig verloopt. Bekijk hier uitleg over de ketenmachtiging en wat je daarvoor nodig hebt.

Opslag Voorraad Gesloten detailhandel (VGD)
Verplicht gesloten non-food detailhandelbedrijven ontvangen de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) bovenop de TVL-subsidie in het 1e kwartaal van 2021. Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten van voorraad die niet meer verkocht kan worden en is belastingvrij. VGD is bedoeld voor ondernemers die met hun hoofdactiviteit geregistreerd staan met een SBI-code die onder gesloten detailhandel valt.

De VGD is 21% van het omzetverlies bovenop het bedrag aan TVL. De maximale subsidie is 200.000 euro. Gesloten non-food detailhandelsbedrijven die zich tussen 29 februari en 15 maart 2020 hebben ingeschreven ontvangen 1.200 euro. De opslag wordt toegevoegd aan TVL van het 1e kwartaal. Hier hoef je niets extra’s voor te doen.

Eenmalige Opslag voor Annuleringskosten Reizen
Bedrijven in de reissector ontvangen een extra opslag in het 1e kwartaal van 3,4% voor kosten die ze bij annulering niet terug krijgen. Deze opslag wordt bij het percentage vaste lasten geteld en komt bovenop de TVL-subsidie. De maximale subsidie wordt nog vastgesteld. Deze opslag is maximaal 130.000 euro en is nog niet ingeregeld als de TVL Q1 2021 open gaat. Je ontvangt later een extra voorschot. Daar hoef je niets extra’s voor te doen.

Opslag voor speciale kosten land- en tuinbouw
Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen in het 1e en 2e kwartaal 2021 een extra opslag voor speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% wordt bij het percentage vaste lasten geteld en komt bovenop de TVL subsidie. Deze opslag ontvang je later als extra voorschot. De opslag is nog niet ingeregeld als TVL Q1 2021 open gaat.

Tegemoetkoming Vaste Lasten Evenementenbranche
Met de Tegemoetkoming Vaste Lasten Evenementenbranche ondersteunt het kabinet ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche in Q4 2020 en Q1 2021. Bedrijven in deze sector ontvangen 33,3% van de TVL-subsidie in de zomer van 2020. De subsidie is minimaal 750 euro en maximaal 16.667 euro. De Tegemoetkoming Vaste Lasten Evenementenbranche voor Q4 2020 gaat open van 18 februari 2021, 12.00 uur tot 18 maart 2021, 17.00 uur. Ondernemers die hiervoor in aanmerking komen, krijgen bericht van RVO.nl. De evenementenmodule voor Q1 2021 wordt in maart 2021 verwacht.

De module geldt voor bedrijven in en toeleveranciers van de evenementenbranche die aan alle voorwaarden voldoen:

 • De ondernemer is organisator of toeleverancier van evenementen.
 • Het bedrijf stond op 14 september 2019 ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • De ondernemer verdiende in het 2e en 3e kwartaal van 2019 minimaal 50% van de omzet aan publieke evenementen. De ondernemer kan dit laten zien met een opgave van de evenementenomzet.
 • De ondernemer organiseerde in het 2e en 3e kwartaal van 2019 publieke evenementen. Of leverde producten/diensten aan publieke evenementen. Of stelde locaties beschikbaar voor publieke evenementen.
 • De ondernemer kan dit laten zien met een vergunning, facturen, verklaring van de organisatie, locatiehuur, bewijs van levering, opbrengst van kaartenverkoop en/of een verklaring van een boekhouder.
 • Besloten bedrijfsevenementen, productlanceringen, bruiloften of familiefeesten komen niet in aanmerking voor de evenementenmodule.
 • De ondernemer heeft in juni t/m september 2020 TVL-subsidie aangevraagd en gekregen.
 • De ondernemer komt in Q4 2020 niet in aanmerking voor TVL-subsidie. Dat komt door een lage referentieomzet in het 4e kwartaal, waardoor de drempel van 3.000 euro vaste lasten niet wordt gehaald.
 • De onderneming is niet failliet en heeft geen uitstel (surceance) van betaling aangevraagd.

KVK Zwaar weer routewijzer
Zijn de TVL en andere regelingen uit het steunpakket voor jou niet meer voldoende om het vol te houden en is je bedrijf in zwaar weer beland? KVK biedt je een helpende hand in de vorm van advies. Via de KVK Zwaar weer routewijzer ontdek je welke stappen je kunt zetten om een oplossing voor je financiële problemen te vinden.

Bron: KVK