Ondernemersklankbord

De balans opmaken

Beschik je over veel werkervaring als ondernemer, manager of specialist en heb je recent je carrière beëindigd? Dan kun je bij Stichting Ondernemersklankbord uitstekend andere ondernemers helpen.

Ongelooflijk maar waar: 2022 is alweer voorbij. Een jaar waarin ondernemers extra werden uitgedaagd door stijgende kosten, dalende koopkracht en personeelstekort. Veel ondernemers worstelen dan ook met de vraag hoe ze zich moeten voorbereiden op de komende jaren.

Ondernemersklankbord heeft drie korte ondernemerstips voor 2023:

Houd grip op je geldzaken

Heb jij eind 2022 de (financiële) balans opgesteld? Door de inkomsten en uitgaven op een rij te zetten, krijg je inzichtelijk wat 2022 heeft opgeleverd. Dit kun je ook nog prima begin 2023 doen! Maak vervolgens een financieel jaarplan voor de rest van 2023. Wat is de omzetverwachting en wat is de marge? Wees daarbij realistisch. Maak ook een inschatting van de kosten voor 2023. Hierbij geldt: neem een post ‘onvoorziene kosten’ mee in je jaarplan, als buffer om onverwachte kosten op te kunnen vangen.

Kijk vooruit

Door te bepalen waar je eind 2023 wilt staan, geef je jezelf doelen die als leidraad dienen in het nieuwe jaar. Hierbij is het belangrijk om naar het afgelopen jaar te kijken. Waaraan heb jij je tijd besteed? En wat leverde het op? Kijk naar jouw markt en doelgroep: waar is nu behoefte aan? En hoe kan jij hierop inspelen? Door jezelf deze vragen te stellen, breng je meer focus aan in je bedrijf zodat je je tijd in het komende jaar aan de juiste dingen besteedt.

Wees flexibel

De wereld verandert snel en dat vraagt om flexibel ondernemen. De gekozen strategie voor 2023 is dan ook een leidraad en geen vaststaand gegeven. In deze onzekere tijden moet je namelijk snel kunnen schakelen. Zorg daarom op tijd voor plan B!

 

Voor al deze tips geldt: een OKB-adviseur kan je helpen!