Ondernemersklankbord

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

NOW regeling

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies).

UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. De regeling geldt ook voor werknemers met een nul-uren-contract en oproepkrachten. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk (UWV streeft naar 6 april)opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting.

Hiervoor kunnen bij SZW geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Bij het UWV kun je je NOW aanvraag indienen. Binnen 4 weken na je aanvraag kun je de eerste voorschotbetaling van UWV verwachten. Let op, voordat je je NOW gaat aanvragen, moet je er voor zorgen dat je je aangifte loonheffing al voor die tijd hebt ingediend bij de Belastingdienst. Het UWV heeft die gegevens nodig voor de NOW- aanvraag.

Lees hier meer KVK Coronaloket

UWV: Lees hier meer.