Ondernemersklankbord

Nieuwe steunmaatregelen december

Het kabinet heeft op 14 december bekendgemaakt dat er meer geld komt voor bedrijven die geraakt worden door de coronamaatregelen. Bijvoorbeeld omdat je langer dicht moet of minder/geen klanten mag ontvangen.

NOW-regeling verlengd
De loonsubsidie NOW is verlengd. Heb je personeel en minimaal 20% minder omzet door de coronamaatregelen? Dan kun je voor november en december 2021 NOW 5 aanvragen.
De voorwaarden voor NOW 5 zijn bijna hetzelfde als bij de vorige NOW-regeling. Er zijn een paar verschillen. Bijvoorbeeld dat starters ook NOW kunnen aanvragen. Voor januari tot en met maart 2022 komt de NOW 6. Hierdoor kun je jouw personeel doorbetalen en medewerkers behouden.

Bijstand voor Zelfstandigen
Ben je zelfstandig ondernemer? Dan kunt je via jouw gemeente financiële steun krijgen via het Besluit Bijstand Zelfstandigen (Bbz). De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) komt niet terug. Wel zijn de voorwaarden voor de Bbz versoepeld vanwege de verlengde coronamaatregelen. Jouw gemeente doet geen vermogenstoets. Je komt hierdoor eerder in aanmerking voor Bbz.

TVL-regeling ook voor 1e kwartaal 2022
Heb je in het 4e kwartaal van 2021 of het 1e kwartaal van 2022 minstens 30% minder omzet? Dan kun je subsidie aanvragen voor je vaste lasten. Ook als je niet eerder Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kreeg. Vaste lasten zijn bijvoorbeeld huur, verzekeringen en abonnementen. Het subsidiepercentage van de TVL is 100%. Vanaf 20 december 2021 kun je TVL voor het 4e kwartaal van 2021 aanvragen. Wanneer je TVL voor het 1e kwartaal van 2022 kunt aanvragen, is nog niet bekend. Lees meer over de voorwaarden van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Uitstel van betaling Belastingdienst verlengd
Het bijzonder uitstel van betaling voor ondernemers is verlengd tot en met 31 januari 2022. De verlaagde invorderingsrente van 0,01% geldt tot 1 juli 2022. Lees meer over de verlengde coronamaatregelen van de Belastingdienst.

Subsidie voor geannuleerde evenementen
Kan je evenement door de maatregelen niet doorgaan? Dan kun je de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC) aanvragen. Deze regeling is verlengd tot en met 30 september 2022.

Kun je geen TRSEC aanvragen? Het kabinet werkt aan een extra regeling, de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE). De ATE vergoedt 100% van de door jou gemaakte kosten. Deze regeling is verlengd tot en met 30 september 2022.

Extra geld voor culturele instellingen
De coronamaatregelen raken de culturele en creatieve sector hard.
De vergoeding in de regeling Fonds Podiumkunsten is verhoogd van 25% naar maximaal 55% van alle kaarten per voorstelling. Je kunt daarnaast ook TVL aanvragen voor het 4e kwartaal van 2021 en het 1e kwartaal 2022. Ook komt er meer geld voor cultuurleningen om producties te financieren.

Subsidie voor sportevenementen
Organiseer je sportevenementen? En mis je omzet doordat er geen publiek meer mag mogen komen kijken? Dan kun je subsidie aanvragen voor (een deel van) de kosten. Ook is er geld beschikbaar voor de amateursport. Deze regelingen voor de sportsector zijn verlengd tot eind januari 2022.

Coronasteun terugbetalen
De regelingen Tozo, Tonk en NOW 1 tot en met 4 zijn gesloten (NOW 5 is open). Heeft u gebruik gemaakt van deze regelingen en moet u terugbetalen? Lees meer over het wel of niet terugbetalen van coronasteun.

Bron: KVK