Ondernemersklankbord

Noodpakket 2.0 nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Noodpakket 2.0

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen.

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waarin totaal meer dan 800.000 mensen werkzaam zijn. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.