Ondernemersklankbord

TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld om een terugval in je inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering geldt voor ondernemers waarvoor andere regelingen, zoals Tozo, onvoldoende uitkomst bieden.

Status regeling
De ondersteuning geldt van 1 januari tot 30 juni 2021. Gemeentes voeren de regeling uit en kunnen TONK met terugwerkende kracht toekennen. Zij kunnen zelf beleidsregels voor TONK opstellen op basis van de participatiewet. Naar verwachting gaan de TONK-loketten vanaf 1 maart open.

Doelgroep
De tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens:

  • die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen,
  • die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kunnen betalen,
  • waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden.

 

Inhoud
TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten zoals woonlasten en hoef je niet terug te betalen. Woonlasten zijn huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente en kosten voor nutsvoorzieningen, gas, water, licht. De tegemoetkoming kan ook in de vorm van een lening worden verstrekt. TONK is geen inkomensondersteuning. De hoogte van TONK uitkering hangt af van je situatie. De gemeente kijkt onder andere naar de hoogte van je (woon)kosten, je inkomen op dit moment en welk deel van de kosten je nog zelf kunt betalen.

Voorwaarden
Gemeentes controleren of een huishouden onvoldoende draagkracht heeft:

  • Vaste lasten kunnen niet meer uit het gezinsinkomen en het beschikbare privévermogen betaald worden.
  • Bij vermogen wordt alleen gekeken naar het direct beschikbaar privévermogen en niet naar vermogen uit onderneming. Direct beschikbaar privévermogen is: contant geld, geld op betaal- en spaarrekeningen, cryptovaluta (zoals bitcoins), de waarde van effecten (beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).
  • Gemeenten mogen een vermogensgrens vast stellen. Dit kan per gemeente verschillen.
  • TONK is bedoeld voor mensen ouder dan 18 jaar.

 

Aanvraagproces
Je kunt naar verwachting vanaf 1 maart 2021 TONK aanvragen bij je woongemeente.

Veelgestelde vragen

Is TONK alleen bedoeld voor particulieren of ook voor ondernemers? Ik val buiten alle coronaregelingen.

Als je geen aanspraak kunt maken op andere regelingen, maar je kosten niet meer kunt betalen is TONK inderdaad een optie. Ook als je wél TOZO ontvangt kun je in aanmerking komen. TONK is bedoeld als aanvulling.

Ik woon in het buitenland en heb in Nederland een bedrijf. Heb ik recht op TONK?

TONK valt net als Tozo onder sociale bijstand en kan niet toegekend worden als je buiten Nederland woont.

Wanneer wordt TONK verstrekt als lening?

Het uitgangspunt is dat je de tegemoetkoming TONK niet hoeft terug te betalen. Als je op korte termijn voldoende geld hebt om de kosten zelf te dragen, kan TONK als lening aan je worden verstrekt.

Wat kan ik doen als mijn bedrijf in zwaar weer is beland?

Zijn de regelingen uit het steunpakket voor jou niet meer voldoende om het vol te houden en is je bedrijf in zwaar weer beland? KVK biedt je een helpende hand in de vorm van advies. Via de KVK Zwaar weer routewijzer ontdek je welke stappen je kunt zetten om een oplossing voor je financiële problemen te vinden.

Bron: KVK