Ondernemersklankbord

TVL: tegemoetkoming vaste lasten

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp’ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. Aanvragen van TVL Q4 2020 kan van 25 november 2020 12.00 uur tot en met 29 januari 2021 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Je vindt de SBI-code waarvoor je TVL aanvraagt in de adviestool TVL bij RVO. Wijzigen van je SBI-code in het KVK Handelsregister heeft geen invloed op je aanvraag TVL.
De tegemoetkoming van minimaal 750 euro en maximaal 90.000 euro is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Verplicht gesloten horecaondernemingen ontvangen de opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) bovenop TVL. Voor ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche komt een aanvullende TVL-subsidie.

Verlengde TVL regeling is opgedeeld in 3 periodes
De TVL 1 regeling is inmiddels gesloten en kun je niet meer aanvragen. De TVL regeling is verlengd en geldt van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. De verlengde TVL regeling is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij RVO.nl.

TVL Q4 2020: 1 oktober tot en met 31 december 2020.
Deze kun je van 25 november 2020 12.00 uur tot en met 29 januari 2021 17.00 uur aanvragen.
TVL Q1 2021: 1 januari tot en met 31 maart 2021.
TVL Q2 2021: 1 april tot en met 30 juni 2021.
Voor wie is de huidige TVL Q4 2020 regeling?
De TVL Q4 2020-regeling is specifiek gericht op mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten.

In het 4e kwartaal van 2020 kunnen alle mkb-bedrijven met 30% omzetverlies de verlengde TVL subsidie aanvragen. Je omzetverlies wordt vastgesteld door de maanden waarvoor de aanvraag geldt te vergelijken met diezelfde maanden in 2019. Je omzetverlies moet minimaal 30% zijn voor de periode oktober tot en met december 2020. Er is geen beperking van SBI-codes, krediet- en financiële instellingen en holdings zijn uitgezonderd. Let op: dit geldt alleen voor het 4e kwartaal. In kwartaal 1 en 2 van 2021 geldt een beperking van SBI-codes. Als je bedrijf meerdere SBI-codes heeft voor meerdere activiteiten, dan telt alleen de hoofdactiviteit. Het totale omzetverlies wordt meegerekend. Wijzigen van je SBI-code in het KVK Handelsregister heeft geen invloed op je TVL-aanvraag.
Er zijn nog andere voorwaarden voor het ontvangen van TVL. Het bedrijf moet bijvoorbeeld vóór 15 maart 2020 zijn opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister en een fysiek vestigingsadres hebben.

Waaruit bestaat de TVL?
Deze tegemoetkoming helpt mkb-bedrijven en zzp’ers bij het betalen van hun vaste lasten. Het gaat om bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Bedrijven krijgen maximaal 90.000 euro belastingvrij over 3 maanden.
Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden deels gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Wil je weten hoe hoog de tegemoetkoming voor jouw bedrijf ongeveer wordt? Gebruik voor de berekening van de tegemoetkoming de adviestool TVL.

Je berekent de hoogte van de subsidie op de volgende manier: vermenigvuldig je normale omzet (omzet van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2019) met het verwachte omzetverlies in het 4e kwartaal van 2020 in procenten. De uitkomst vermenigvuldig je met het percentage vaste lasten. (RVO rekent met een vast percentage aan vaste lasten per sector). Let op! Om aanspraak op de subsidie te kunnen maken, moet de uitkomst van de berekening minimaal 3.000 euro zijn. De subsidie is 50% van de uitkomst: Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50% = hoogte subsidie.
De subsidie bedraagt minimaal 750 euro en maximaal 90.000 euro per 3 maanden. Dit is een belastingvrije tegemoetkoming.

Bedrijven die na 1 oktober en uiterlijk op 15 december 2019 zijn gestart, gebruiken de omzetcijfers van de eerste 3 maanden na hun startdatum voor de berekening van hun normale omzet. Bedrijven die na 15 december 2019 en uiterlijk op 29 februari 2020 zijn gestart, berekenen hun omzet vanaf hun startdatum tot en met 15 maart 2020. Dit bedrag deel je door het aantal maanden dat je in bedrijf bent. De uitkomst vermenigvuldig je met 3. Deze tegemoetkoming TVL Q4 2020 is voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020.

Bedrijven die na 29 februari 2020 en uiterlijk op 15 maart 2020 zijn gestart, kunnen een minimale subsidie van 750 euro ontvangen. Hiervoor moet je verklaren dat je vaste lasten van oktober tot en met december 2020 minimaal 3.000 euro zijn.

Voorwaarden
Er zijn voorwaarden waar ondernemingen aan moeten voldoen om aanspraak te maken op de regeling:

Het bedrijf valt onder de definitie van midden- en kleinbedrijf (mkb). Zzp’ers en verenigingen of stichtingen, met een onderneming, vallen hier ook onder. Verenigingen of stichtingen, met een onderneming, hebben een vestigingsnummer in het KVK Handelsregister.
Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
Het bedrijf heeft in de periode oktober tot en met december 2020 minimaal 3.000 euro vaste lasten. Hiermee wordt de uitkomst van de berekening normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % bedoeld. Je rekent met het gemiddelde percentage in je sector en niet met je werkelijke vaste lasten.
Het bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland en is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
Het bedrijf heeft zich na 15 maart 2020 niet met terugwerkende kracht ingeschreven in het Handelsregister.
Minstens 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.
Uitzonderingen op de vestigingseis zijn:horecabedrijven met SBI-code 56.10.1, 56.10.2, 56.30 en 51.10
markthandel met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2 en 47.89.9
taxivervoer met SBI-code 49.32 en 49.39.1
auto- en motorrijscholen met SBI-code 85.53
kermisattracties met SBI-code 93.2.12
binnenvaart met SBI-code 50.40
zee- en kustvaart met SBI-code 50.20
goederenvervoer over de weg met SBI-code 49.41
verhuisvervoer met SBI-code 49.42
post- en koeriersdiensten met SBI-code 53.10 en 53.20
Het bedrijf is niet failliet en heeft op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
Het bedrijf heeft na de ontvangst van TVL in totaal niet meer dan 800.000 euro (bruto) aan overheidssteun ontvangen. Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector en bedrijven in de primair productie van landbouwproducten.
Als je bedrijf meerdere SBI-codes heeft voor meerdere activiteiten, dan telt alleen de hoofdactiviteit. Het totale omzetverlies wordt meegerekend.
TVL Q4 2020 in relatie tot TVL 1, TOGS en NOW
Ook als je al gebruik hebt gemaakt van TVL 1 of de TOGS kan je gebruikmaken van de TVL Q4 2020. De compensatie van de TVL Q4 2020 gaat over de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020 en komt bovenop de bijdrage van de TVL 1 en TOGS.

Relatie met NOW
Je kunt van zowel de TVL Q4 2020 als de NOW gebruikmaken, waarbij de NOW de loonkosten deels compenseert en de TVL Q4 2020 voor andere vaste lasten een tegemoetkoming biedt. De TVL Q4 2020 heeft invloed op de NOW-regeling. Een ontvangen TVL Q4 2020 wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt. Met beide regelingen ontvang je opgeteld meer subsidie.

Aanvragen
Je kunt de subsidie van 25 november 2020, 12.00 uur, tot en met 29 januari 2021 17.00 uur aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Voor de aanvraag heb je eHerkenning niveau 1 of hoger, of DigiD nodig. Als je DigiD gebruikt, moet je degene zijn die bij KVK staat geregistreerd als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Je kunt de subsidie voor jouw onderneming zelf indienen, of door een gemachtigde laten aanvragen.

Een accountant of tussenpartij kan voor jou TVL aanvragen met eHerkenning. Ketenmachtiging zorgt ervoor dat de tussenpartij bevoegd is om een TVL-aanvraag voor je te doen, en dat de aanvraag veilig verloopt. Bekijk hier uitleg over de ketenmachtiging en wat je daarvoor nodig hebt.

TVL-opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA)
Verplicht gesloten horecaondernemingen ontvangen in het 4e kwartaal van 2020 1 keer een opslag bovenop de TVL-subsidie. Deze opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) is 2,8% van je omzetverlies. De maximale opslag is 20.160 euro, belastingvrij. Bereken je verwachte opslag via de adviestool.

De extra subsidie geldt voor deze SBI-codes:

56.10.1 (restaurants)
56.10.2 (fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen, etc.)
56.29 (kantines en contractcatering)
56.30 (cafés, discotheken, nachtclubs, etc.)
Voorwaarde is dat één van deze SBI-codes op 15 maart vermeld staat als hoofdactiviteit in het KVK Handelsregister bij de hoofdvestiging van je bedrijf. Je vindt deze SBI-code in de adviestool van RVO.

Event-cateringbedrijven en hotel-restaurants kunnen geen gebruik maken van deze subsidie.

De subsidie is bedoeld voor aanpassingen aan de 1,5 meter afstand en om te helpen met kosten voor kuchschermen, voedselvoorraad die bederft en aanleg en overkapping van buitenterrassen.

De extra subsidie is gekoppeld aan TVL Q4 2020 en wordt automatisch bij de TVL opgeteld. Kom je niet in aanmerking voor TVL Q4 2020, dan heb je geen recht op deze extra ondersteuning.

Gesloten eet- en drinkgelegenheden die zich tussen 29 februari en 15 maart 2020 hebben ingeschreven in het KVK-handelsregister ontvangen een vaste opslag van 101 euro.

Subsidie voor ondernemers en toeleveranciers evenementenbranche
Het kabinet ondersteunt ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche met een subsidie. Het gaat naar verwachting om bedrijven die in de periode juni tot en met september 2020 TVL hebben ontvangen, maar niet voor TVL Q4 2020 in aanmerking zullen komen vanwege een te lage referentieomzet in het 4e kwartaal van 2019.
De subsidie wordt gebaseerd op hun TVL subsidie in de zomermaanden. De regeling wordt nog verder uitgewerkt. Je kunt deze regeling nog niet aanvragen.

Bron: KVK