Ondernemersklankbord

Versoepeling uitstel van betalen belasting en verlaging boetes

belastingregelingen

Na een gemotiveerd verzoek om uitstel van betaling stopt de Belastingdienst het invorderingen per direct. Dit geldt voor de volgende belastingen:

inkomstenbelasting
vennootschapsbelasting
omzetbelasting
loonbelasting
kansspelbelasting
accijns
verbruiksbelasting alcoholvrije dranken
assurantiebelasting
verhuurderheffing
energiebelasting en andere milieubelastingen
vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland

Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Lees hier meer over de regeling en hier over belastingregelingen voor ondernemers.