Ondernemersklankbord

Voorbeeldbrief tijdelijke stopzetting huur

Wil jij aan jouw verhuurder een verzoek indienen om tijdelijk de huur stop te zetten, maar weet je niet hoe?
Hier vind je de tekst van een voorbeeldbrief die je zou kunnen gebruiken:

Aan: …

Plaats, datum

Onderwerp:    Verzoek tijdelijke vrijstelling betalen huurprijs

Beste ……….,

Het zal u niet ontgaan zijn dat de overheid heeft opgedragen dat alle (soort onderneming, horeca, kapper, nagelsalon etc.) hun deuren moeten sluiten, in ieder geval tot en met 28 april a.s.. Daarom stuur ik u deze brief, met een groot verzoek.

Zoals u wellicht weet is mijn onderneming (een kapper, horeca, nagelsalon etc.) en deze heb ik dus moeten sluiten, nadat ik de voorafgaande weken al te maken had met veel minder omzet vanwege het coronavirus.

Door de maatregel word ik enorm geraakt in mijn bedrijfsvoering; ik mag mijn bedrijf niet exploiteren en het pand dat ik van u huur kan ik niet gebruiken.

Daarnaast ben ik in elk geval tot en met 28 april a.s. niet in de gelegenheid om inkomsten te genereren. Het is nog maar de vraag of ik dan weer open mag. Helaas was er al een terugloop van klanten, en nu sluiting. U zult begrijpen dat deze overheidsmaatregelen mij enorm raken. Ik moet deze moeilijke periode, die velen treft, door zien  te komen.

Ook al vind ik het heel moeilijk, toch wil ik graag bij deze een beroep doen op uw coulance en u verzoeken of u mij in deze uitzonderlijke situatie tegemoet zou willen komen door mij vrij te stellen van de verplichting tot betaling van de huurprijs. Ik besef maar al te goed dat het een heel uitzonderlijke vraag is en ik heb er dan ook veel moeite mee, maar het is een vraag die op dit moment vaker gevraagd wordt in deze crisistijd voor ons allemaal.

Ik zou het heel fijn vinden als u mijn verzoek in overweging zou willen nemen en als u hierover contact met mij opneemt.

Met vriendelijke groet,

Naam