Ondernemersklankbord

‘Deze tijd vraagt om samenwerking, snelheid en flexibiliteit’

Rene Portielje

OKB-adviseur René Portielje heeft onlangs meegewerkt aan een interview voor Sprank. Jessica Maas stelde hem de volgende vragen:

Wat brengt u in Dordrecht?
‘Ik woon alweer dertig jaar in Dordrecht, daarvoor in Rotterdam. We hebben ook nog een huis met een fijne tuin in Schouwen-Duivenland. Met mooi weer zijn we daar te vinden. Ik woon met plezier in Dordrecht. Het is een mooie historische stad – de oudste stad van Holland. En het is ook een behoorlijke actieve gemeente. Actief op het gebied van duurzaamheid, actief in de samenwerking met het onderwijs. Zelf ben ik na mijn pensioen actief geworden bij Ondernemersklankbord. We ondersteunen ondernemers, voornamelijk mkb.  Ik vind het mooi om nu mijn ervaringen en kennis op deze manier in te zetten. Ik was zelf directeur van een cosmeticabedrijf – Dr. van der Hoog – ik heb voor Unilever in het binnen- en buitenland gezeten. Ik ben nu ook medevoorzitter van het rayon Rotterdam. En dat doe ik met veel plezier, bijna alle adviseurs zijn oud-ondernemers, met elk een eigen achtergrond en expertise. En die proberen we zo goed mogelijk in te zetten voor die ondernemers inn nood.’

U heeft het druk?
‘Ach, in mijn werkzame leven had ik ook altijd druk. Vrijwilligerswerk scherpt de geest.  Naast het ondernemersklankbord begeleid ik ook studenten die de mbo-opleiding Vakman Ondernemer volgen. En vanuit het OKB ben ik berokken bij een project van de Hogeschool en gemeenten in de regio waar we ondernemers helpen om hun administratie van de afgelopen drie jaar op orde te krijgen. Nodig voor de Bbz. (Besluit Bijstandverlening voor Zelfstandigen,red.). De gemeenten willen ook van ons weten of het bedrijf toekomstperspectief heeft. Dus ik heb veel contact met accountmanagers van gemeenten. “Kunt u eens praten met deze ondernemer”, vragen ze steeds vaker. Ondernemers praten nu eenmaal graag met een ondernemer. We spreken toch dezelfde taal. Gelukkig zie ik dat steeds meer gemeenten in beweging komen en zich verantwoordelijk voelen.”

Wij zien hoe hoog de nood is. Het aantal aanmeldingen bij het Ondernemersklankbord is het afgelopen jaar verdubbeld naar 3.500 aanvragen. In de regio Rotterdam waren dat er 450. Vaak gaat om het om ernstige gevallen. We gaan niet op de stoel van de ondernemer zitten, maar kijken wel mee. Ik spreek meestal af op de locatie, bij de zaak. Ik laat een ondernemer eerst zijn verhaal doen. Dat luisterend oor is al zo belangrijk.  Er zijn echt veel ondernemers die het overzicht helemaal kwijt zijn. En het is heel mooi wanneer je rust kun creëren en een ondernemer weer toekomstperspectief kunt geven. En tachtig procent kunnen we ook echt helpen.’

‘Ik leer zelf heel veel van dit werk. En ik blijf zo in contact met mensen van verschillende generaties. Ik blijf zo ook up-to-date van allerlei ontwikkelingen, regelingen, denk ook aan digitalisering. Vanuit het OKB worden ook allerlei cursussen – bijvoorbeeld over nieuwe faillissementswetgeving – georganiseerd. Zo blijven we bij.’

Wat zou uw advies aan gemeenten zijn?
‘Er zijn een aantal gemeenten die heel actief zijn op het gebied van schuldhulp aan ondernemers, maar lang niet allemaal. Mijn advies: kom uit die ivoren toren en kijk wat erbuiten gebeurt. Achter een beeldscherm los je de problemen niet op, maar wel door de samenwerking te zoeken. Met andere gemeenten, met andere partijen zoals bijvoorbeeld het MKB. Deze crisis vraagt niet om een ambtelijke benadering, deze tijd vraagt echt om snelle oplossingen. En dat is mijn andere tip: Wees flexibel en snel. Het is nu niet de tijd om achter over even te leunen en eerst een paar keer te gaan vergaderen om te zien of er een ei wordt gelegd.  Nee, snelheid is geboden. Denk mee. Zie de ondernemers al klanten, gemeenten als de leverancier. Je moet meebewegen met die klant. Als we dat niet doen, dan zitten we straks met een lege binnenstad. En het MKB zorgt voor heel veel werkgelegenheid. Weeg dit allemaal mee.’