Ondernemersklankbord

Financiën op orde na de coronacrisis, een checklist

FInanciën

Het economisch herstel zet in. Is jouw bedrijf levensvatbaar als straks alle coronasteunregelingen zijn afgebouwd? Met de Checklist Financiën op orde ontdek je welke hobbels op je pad kunnen komen. En maak je een financieel plan voor de toekomst. Hieronder de checklist van de KVK:

Checklist Financiën op orde

Coronasteunregelingen, belastingen en toeslagen

Coronasteunregelingen zoals TVL, NOW en Tozo lopen tot 1 oktober 2021. Aanvragen van TVL Q3 2021 kan tot 26 oktober 2021. NOW en Tozo kun je tot 1 oktober aanvragen. Je krijgt eerst een voorschot. De afhandeling van deze regelingen loopt nog enige tijd door. Je vraagt zelf om vaststelling van de TVL- en NOW subsidie bij RVO en of UWV. Bij vaststelling van de regelingen kan het zijn dat je geld moet terugbetalen of dat je naast het voorschot ook de rest van je subsidie krijgt. Vanaf 1 oktober 2021 kun je geen belastinguitstel meer krijgen. Vanaf die datum moet je weer aan je nieuwe belastingverplichtingen voldoen, zoals afdracht van omzetbelasting voor het 3e kwartaal van 2021. En inkomstenbelasting voor 2020 als je boekhouder of accountant gebruik maakt van de uitstelregeling. Vanaf 1 oktober 2022 los je je belastingschuld af in 60 maanden.

Heb je TVL ontvangen?
Vermeld deze tegemoetkoming dan in je aangifte inkomstenbelasting. Je betaalt geen inkomstenbelasting over de subsidie, maar je moet het wel opgeven als onbelaste winst in je inkomstenbelastingaangifte.

Over je ontvangen Tozo-uitkering betaal je belasting, omdat het valt onder inkomen. Je ontvangt van je woongemeente een jaaropgave met het totale bedrag aan Tozo. Dit bedrag geef je in je aangifte inkomstenbelasting op onder het kopje Pensioenen en andere uitkeringen. Daarna kies je voor Bijstandsuitkering (Participatiewet).
Ontvangen NOW-subsidie vermeld je in je aangifte inkomstenbelasting als inkomsten onder personeelskosten. Dan zijn je kosten lager, je resultaat hoger en daardoor betaal je inkomstenbelasting over deze NOW-subsidie. Check of je (nog) recht hebt op toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag.

Huur, leningen en investeringen
Afspraken met je verhuurder over verlaging van je huur lopen af. Je huurkosten gaan terug naar het ’normale’ bedrag.
Je klanten hebben financiële problemen en betalen laat of helemaal niet. Zij kunnen in een schuldsanerings- of WHOA-traject zitten, waardoor jij als schuldeiser minder betaald krijgt. Dit heeft gevolgen voor je liquiditeit. Je hebt minder geld beschikbaar in je bedrijf. Zijn jouw vorderingen oninbaar, dan kun je btw terugvragen over dit bedrag.

Je bent tijdens de crisis leningen aangegaan die je nu moet gaan terugbetalen.
Tijdens de crisis heb je ingeteerd op je eigen vermogen, waardoor je nu behoefte hebt aan werkkapitaal. Je kunt een nieuwe lening aanvragen voor een langere periode en eventueel tegen een lager rentepercentage. Geplande investeringen zijn belangrijk voor de voortgang van je bedrijf en kun je financieren met je eigen vermogen of door het aantrekken van kapitaal.

Leveranciers, klanten en personeel
Gemaakte afspraken met leveranciers kunnen vervallen na de coronacrisis. Leverancierskrediet kan stoppen. En het kan voorkomen dat je leveranciers alleen tegen vooruitbetaling willen leveren. Er is wereldwijd extra vraag naar grondstoffen, waardoor de prijzen stijgen en leveringen later binnenkomen. Je productieproces vertraagt. Ga opnieuw in gesprek met je leveranciers over de nieuwe situatie en maak nieuwe afspraken. Trek op een andere manier kapitaal aan.

Tijdens de crisis is een aantal van je personeelsleden geswitcht naar een andere baan. Het is moeilijk om aan goed opgeleid personeel te komen. Een hoger salaris kan mensen over de streep trekken, maar kost jou meer geld. Check of je in aanmerking komt voor subsidies voor het aannemen of opleiden van personeel.
Je klanten zijn tijdens de coronacrisis overgestapt naar je (online) concurrent. Je probeert je klanten terug te winnen. En je gaat op zoek naar nieuwe klanten. Verhoog eventueel je marketingbudget.

Maak een financieel plan met alle plussen en minnen op een rij. Hiermee kun je verder en ben je voorbereid op de toekomst. Als de omzet van jouw product of dienst niet meer voldoende is om je bedrijf draaiend te houden, kun je overwegen om een extra activiteit toe te voegen. Kom je tot de conclusie dat jouw bedrijf na de coronacrisis niet meer levensvatbaar is? Overweeg dan om je bedrijf te stoppen.

Zie voor meer informatie: Financiën op orde na de coronacrisis, een checklist (kvk.nl)