Ondernemersklankbord

Forse stijging adviesaanvragen

Dankzij de landelijke campagne weten veel meer ondernemers Ondernemersklankbord te vinden. Waar wij in eerste instantie  ondernemers helpen met hoe zij gebruik kunnen maken van de steun- en subsidiemaatregelen, helpen we nu ondernemers vooral met de vraag wat ze kunnen doen als hun omzet blijft dalen.