Ondernemersklankbord

Hans de Sonnaville, OKB-adviseur: “Aan mij de taak om meer structuur te krijgen in denken en strategie”

Een van onze OKB-adviseurs is Hans de Sonnaville, via Ondernemersklankbord stelt hij (vrijwillig) zijn kennis en kunde (gratis) beschikbaar. Met ruime ervaring als organisatieadviseur en ondernemer met een eigen adviesbureau helpt hij vrijwillig via Ondernemersklankbord professionals met vraagstukken rondom organisatieprocessen.

Gekoppeld
De Sonnaville werd gekoppeld aan de ambitieuze jonge huisarts Abeba Mulugheta. Twee mensen uit uiteenlopende milieus en achtergronden die elkaar, volgens eigen zeggen, zonder het Ondernemersklankbord nooit hadden gevonden. Samen werken ze aan ‘AlloMedics’: een platform waar patiënten die vastlopen in de zorg, na verwijzing van de eigen huisarts, terecht kunnen bij een huisarts in hun eigen taal.

Dat ze elkaar nu al maanden twee tot drie keer per week opzoeken en keihard werken aan een nieuw product dat bijdraagt aan een positieve verandering in de gezondheidszorg is mooi om te zien. Ze vormen een goed team. Er is onderling respect en er worden concrete stappen gezet naar het eindproduct dat hopelijk over een paar maanden op de markt verschijnt.

AlloMedics
Abeba Mulugheta is zelf multilinguaal en multicultureel opgegroeid. Zo heeft ze een deel van haar jeugd ook doorgemaakt in Eritrea. Ze vertelt hoe ze op het idee kwam van AlloMedics: ,,Goede zorg verlenen is lastig als je elkaar niet begrijpt door taal -of cultuurbarrières. Vragen en onzekerheden komen niet aan de oppervlakte, met mogelijke frustraties voor zowel huisarts als patiënt als gevolg.”

Volgens haar hangt de kwaliteit van zorg sterk af van hoe mondig iemand is en of de persoon de huisarts begrijpt. Dat is dan ook de reden dat zij binnen AlloMedics tweetalig sprekende huisartsen wil samen brengen. Zo kunnen ze de meerwaarde van hun interculturele competenties maximaal inzetten.

,,Een arts met een andere achtergrond komt direct tot de kern en kan de boodschap beter overbrengen aan zowel patiënt als collega-arts. Door in de eigen taal met patiënten te spreken, maken we de zorg efficiënter en doelgerichter. Zo voorkomen we onnodige zorgkosten en overbodige verwijzingen naar de tweede lijn.”

Omdat een innovatieve startup in de gezondheidszorg anders is dan runnen van een huisartspraktijk, komt de expertise van De Sonnaville goed van pas. ,,De kracht van Abeba komt voort uit haar medische professie. Met haar startup moest ze zich opeens verdiepen in mogelijkheden en beperkingen in de zorg, netwerk opbouwen, bedrijfskundige inzicht ontwikkelen en een plan uitwerken. Parallel daarnaast moet ze ook nog haar boterham verdienen en ze heeft haar gezin. Aan mij de vraag om haar te helpen meer structuur te krijgen in haar denken en strategie.”

Dat deed De Sonnaville door te kijken welke belangrijke vraagstukken er liggen en welke stappen gezet moeten worden. Hij probeert systematiek te brengen in alles wat moet gebeuren. ,,Abeba is een pionier met allerlei ideeën en kan niet wachten om dat te realiseren. Ik probeer verbinding te leggen tussen de richting en de inrichting van de plannen. Soms ben ik het rempedaal en soms het gaspedaal”, zegt hij hierover.

Succesvol
AlloMedics lijkt heel succesvol te worden en trekt de aandacht van veel collega’s en belanghebbenden, zij zien allen meerwaarde van het concept AlloMedics. ,,Abeba heeft een droom die gerealiseerd moet worden en focus is hierbij belangrijk, het is makkelijk om als ondernemer afgeleid te raken. Dan haal je de kracht van de ondernemer eruit. Ik waak ervoor dat het concept blijft bij de visie van Abeba. Ik ben een professioneel adviseur: nabij en betrokken qua relatie en kennis, maar met voldoende afstand om feedback te geven en zonder enkel financieel belang bij het slagen van de onderneming”, zegt De Sonnaville.

Abeba vindt het vooral fijn werken met Hans omdat hij haar helderheid biedt wanneer ze alle stappen en punten met hem naloopt. Het is schaken op een hoop borden tegelijkertijd, waarbij zij meer kijkt vanuit passie en gedrevenheid en hij objectief meekijkt. ,,Met zijn know-how en netwerk heeft hij mij en AlloMedics ontzettend vooruit geholpen. Ik noem hem mijn bedrijfsdokter.”

Lees het hele artikel op De Ondernemer.