Ondernemersklankbord

Hoe bereid je je voor op een nieuw ondernemersjaar?

Zo maak je een strategisch jaarplan voor 2022

Nieuw jaar, nieuwe ondernemerskansen. Wil je in 2022 voor jezelf beginnen? Of je bestaande business een nieuwe impuls geven? Dan is dit het moment om een strategisch jaarplan te maken. Waar sta je nu en waar wil je naartoe? OKB helpt ondernemers vooruit. In dit artikel leggen we uit hoe je in vijf stappen een helder en realistisch jaarplan maakt.

Een ondernemingsplan is een meerjarenplan waarin je de lange termijn doelen vastlegt. Om deze doelen bereikbaar te maken, helpt het om elk jaar een strategisch jaarplan te maken. Of je nu beginnend ondernemer bent of je bestaande business vooruit wilt helpen – zo’n jaarplan geeft houvast en motiveert om er (weer) met frisse moed tegenaan te gaan.

Stap 1: missie en visie
Waar sta je voor en waar wil je naartoe? Formuleer dit kort en bondig in jouw jaarplan. Met een heldere missie & visie heb je een belangrijk uitgangspunt voor alle vervolgstappen die je gaat zetten met je onderneming.

Stap 2: jaardoelen
Wat wil je in december 2022 hebben bereikt met je onderneming? In een jaarplan leg je de doelen vast voor het komend jaar. Deze doelen dragen bij aan de toekomstvisie van je bedrijf. Een belangrijk onderdeel in deze stap is het vastleggen van de prognose en financiële doelstellingen voor 2022. Tip! Leg de lat niet te hoog voor jezelf en wees realistisch. Niets zo demotiverend als té ambitieuze doelen.

Stap 3: middelen
Welke middelen heb je nodig om je jaardoelen te behalen? Denk daarbij aan marketing: wat is je marketingbudget? En waar ga je dat voor inzetten (campagnes, advertenties, events, webinars et cetera)? Besteed in je jaarplan ook aandacht aan een social media plan.

De volgende vraag is: welke mensen heb je nodig om de doelen te bereiken? Doe je het allemaal zelf, neem je mensen aan of schakel je de hulp in van externe experts? Soms helpt het als iemand met je meekijkt. Je kunt hiervoor een klankbordtraject aanvragen bij OKB. Je wordt dan gekoppeld aan een ervaren adviseur die je helpt bij het bereiken van je ondernemersdoelen.

Stap 4: planning
Wanneer ga je de middelen uit stap 3 inzetten? Maak een realistische planning waarin je jezelf – en eventueel je werknemers – elke maand of kwartaal opdrachten geeft. Maak ook een socialmediaplanning voor het komende jaar. Voor de planning geldt: hou ruimte voor flexibiliteit. Je weet immers nooit hoe een jaar verloopt, zeker niet in deze (corona)tijd.

Stap 5: uitvoering
Gebruik het jaarplan als leidraad voor het nieuwe ondernemersjaar en pak ‘m er regelmatig bij om te zien waar je staat. Ook hierbij kan een OKB-adviseur je begeleiden. Tijdens een klankbordtraject word je een half jaar begeleid door een adviseur met relevante kennis en ondernemerservaring. Goed nieuws: het OKB-klankbordtraject is tijdelijk gratis. Beter kan je het nieuwe ondernemersjaar niet beginnen!

Wij wensen je een succesvol 2022!