Ondernemersklankbord

Interview in Nu Zakelijk met OKB-directeur Frank van Santen

‘Soms is stoppen met de onderneming ook een goed advies’

Sommige mensen zijn simpelweg niet gemaakt voor het ondernemersleven. Voor ondernemers die een ondernemershart missen en een slechtlopend product hebben, kan het soms goed zijn om te stoppen.

Dit zegt Frank van Santen, directeur van vrijwilligersorganisatie Ondernemersklankbord (OKB) in een interview met NUzakelijk. De stichting is een organisatie van driehonderd oud-ondernemers en specialisten die op vrijwillige basis kleinere entrepreneurs helpen met de kennis en ervaring die zij hebben over ondernemerschap.

En in enkele gevallen blijkt het beter voor de ondernemer om de handdoek in de ring te gooien. “Soms modderen mensen wat aan en hebben ze een zetje nodig”, vertelt hij. Die problemen zorgen ook voor spanning in het privéleven.

“Als je ziet dat het ondernemerschap er niet is en het product of de dienst niet levensvatbaar is, dan kan het uiteindelijk een goed advies zijn om met de onderneming te stoppen.. Mensen kunnen heel erg lang proberen toch de eindjes aan elkaar te knopen.”

Omdat mensen vast blijven zitten in hun eigen onderneming, kan een OKB-adviseur uitkomst bieden, legt Van Santen uit. “Maar de ondernemer moet het wel zelf doen. Wij coachen alleen.”

Economie

Met zo’n drieduizend zogeheten klankbordtrajecten per jaar, houdt Ondernemersklankbord de vinger aan de pols van het Nederlandse mkb en zo ook van de economie. In een meerderheid van die gevallen gaat het helemaal niet om noodlijdende ondernemers, maar om bedrijven die simpelweg een extra paar ogen nodig hebben. Van Santen zag het herstel van de Nederlandse economie dan ook terug in de ondernemersvragen waar de ondernemers mee aankomen.

Ging het vroeger nog veel over financiële problemen, nu willen veel meer ondernemers een advies over hoe ze kunnen uitbreiden.

“Jaren geleden was het stukje faillissementspreventie veel groter. Er zijn nu veel minder bedrijven in nood. We zien dat bedrijven weer durven te groeien. We zien echt die conjunctuurgolf. Zo is het ook al die 37 jaar gegaan. Soms ging het slecht en dan ging het weer goed en al golvend zien we dat terugkeren. We zijn eigenlijk een soort vroegsignaleerder.”

Naast faillissementspreventie categoriseert de organisatie drie andere hulpaanvragen van ondernemingen; starten, bedrijfsbegeleiding en de beëindiging of overdracht van een bedrijf. Van de huidige aanvragen gaat 30 procent over faillissementspreventie, 40 procent over bedrijfsbegeleiding, 20 tot 25 procent over starten en de rest over een bedrijfsbeëindiging.

In de crisis waren de percentages faillissementspreventie en bedrijfsbegeleiding omgedraaid.

Financiering

Nu zitten de ondernemers vooral met vragen over financiering, vertelt Van Santen. Sowieso is dit altijd een belangrijk item geweest bij de ondernemers. 70 procent van de drieduizend trajecten heeft met financiering te maken.

Ondernemers willen een krediet uitbreiden of een nieuw krediet afsluiten. Bij het plan voor de kredietaanvraag helpen de oud-ondernemers van het OKB. Van Santen merkt op dat het afsluiten van een krediet voor kleine ondernemers ook niet makkelijker is geworden de laatste jaren ondanks de lage rentes. Het maken van een gedegen plan is noodzakelijk en daar schort het vaak aan bij ondernemers.

“Je moet toch beslagen ten ijs komen. Dat eist vaardigheden en die hebben die oud-ondernemers. Het is belangrijk om plannen op papier te zetten en ook wat varianten door te rekenen. Stel dat er 10 procent minder klanten komen of dat ze gebruikmaken van inhuur in plaats van mensen op de loonlijst. Dat is een enorme eyeopener. Een groot aantal doet dat niet en ziet dan hoe opvallend hoog de huisvestingskosten zijn bijvoorbeeld.”

Deze oud-ondernemers die via OKB andere entrepreneurs helpen, doen dit op vrijwillige basis. De ondernemers die aankloppen bij OKB moeten wel een donatie doen van 150 euro. Een klein team in Den Haag ondersteunt de regionale teams. Klanten komen naar de stichting zelf toe of worden soms doorverwezen door een bank, de Kamer van Koophandel of gemeente.

Neutrale blik

Volgens Van Santen zorgt het oordeel van Ondernemersklankbord ook voor een neutrale blik op een bedrijfsvoering wanneer er problemen zijn en hechten schuldeisers hier waarde aan. “Als een ondernemersadviseur heeft gekeken naar wat er nou aan de hand is en die ziet licht in die tunnel, dan geven al die partijen meer tijd. Die zeggen: ‘gaan jullie maar eens twee maanden aan de slag. Dan stoppen wij met achter dat geld aan zitten’.” Dat geeft de ruimte aan ondernemers om orde op zaken te stellen.

“Zo zie je dat van alle bedrijven die met financiële problemen bij ons aankloppen, de helft blijft bestaan door de hulp.” Van Santen wijst op de financiële voordelen. Ondernemers worden uit de bijstand gehouden en schuldeisers lijden geen verlies. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat het voorkomen van deze faillissementen 200 miljoen euro per jaar oplevert voor de maatschappij.

Het interview lezen op Nu Zakelijk? Klik dan op de link:
https://www.nu.nl/ondernemen/5057561/soms-stoppen-met-onderneming-goed-advies.html