Ondernemersklankbord

Klankborden versnelt groei van OrigineelOvernachten.nl

Na een eerdere mismatch met een teamlid zocht ondernemer Egan van Doorn naar de ideale vierde medewerker voor OrigineelOvernachten.nl. Een hulpvraag aan het Ondernemersklankbord (OKB) leidde tot succesvolle personeelswerving én een verbeterde organisatiestructuur. Resultaat: versnelde groei, want Van Doorn werkt meer dan ooit aan zijn bedrijf, in plaats van in zijn bedrijf. Hoe dat precies zit vroegen we aan Van Doorn zelf, en aan zijn OKB-adviseur Paul van Os.

Met vier vaste medewerkers en een aantal freelancers bestiert Egan van Doorn het succesvolle OrigineelOvernachten.nl en OrigineelVergaderen.nl (zie uitgelicht). In zo’n klein team moeten de collega’s met elkaar kunnen lezen en schrijven, maar met één medewerker liep dat spaak, zo vertelt hij: ,,We moesten afscheid nemen omdat er op het persoonlijke vlak een mismatch was. Voorheen had ik altijd op kennis, kunde en opleidingsniveau geselecteerd. Ik besefte al wel dat ik nu ook op andere dingen moest letten, met name de vraag: past iemand wel goed bij het team? Is er bereidheid tot samenwerking, en het periodiek overnemen van elkaars taken? Kortom: de zogenaamde soft skills.”

Ondernemersklankbord getipt
Van Doorn werd vanuit zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering – en via De Ondernemersdesk – getipt over Stichting Ondernemersklankbord: een netwerk van adviseurs dat mkb-ondernemers vooruit kan helpen. Deze adviseurs zijn allemaal oud-ondernemers, managers of specialisten in een bepaald vakgebied, die hun kennis en expertise vrijwillig delen via klankbordtrajecten van een half jaar. Normaal wordt hier een vergoeding ter dekking van de kosten voor gevraagd maar vanwege de coronapandemie zijn klankbordtrajecten in 2022 geheel gratis.

Dit leek Van Doorn wel wat. Hij werd gekoppeld aan de gepensioneerde manager Paul van Os. Van Os beschikt over veel bedrijfsmatige kennis en ervaring, opgedaan in onder meer allerlei managementfuncties voor de gemeente Rotterdam, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en als directeur van de sociale onderneming PAC: Project Team Arbeidsmarktconsultants.

Klankborden: eerst de basis bespreken
Van Os legt uit hoe Van Doorn’s aanvankelijke hulpverzoek leidde tot een veel breder klankbordtraject. ,,We gingen eerst aan de slag met vragen die initieel veel belangrijker zijn dan het profiel van de aan te nemen medewerker. Elke organisatie heeft een missie – wat doe ik in deze wereld – en een visie: waar wil ik naartoe werken? Uit die missie en visie vloeien strategische doelen voort: wat wil ik wanneer bereikt hebben? Dat gaat altijd over markten waarop je producten of diensten wegzet. Daarover hebben we gesproken, want deze product-marktcombinaties vertalen zich daarna vanzelf naar het antwoord op de vraag: ‘Hoe moet mijn organisatie er uitzien om dat te realiseren, wat is de ideale teamsamenstelling? En hoe zit het met de uitwisselbaarheid van mensen?’.’’

Van Os: ,,Dat soort vragen met een ondernemer doornemen: dat is de essentie van het OKB: een klankbord zijn. Want hoe slim je als ondernemer ook bent: niemand kan alle aspecten van zijn bedrijfsvoering of business overzien, want jij werkt altijd vanuit jouw persoonlijke referentiekader. Het helpt enorm als daar eens iemand anders tegenaan kan praten.”