Ondernemersklankbord

MKB Diagnosetool houdt ondernemers een duidelijke spiegel voor

Qredits heeft afgelopen week de MKB Diagnosetool gelanceerd. De gratis en geavanceerde online scan geeft een ondernemer op een snelle en efficiënte wijze inzicht in de status van zijn bedrijf t.o.v. de concurrentie en in zijn huidige bedrijfsprestaties. Naast een gefundeerd adviesrapport krijgt de ondernemer concrete begeleiding aangeboden in de vorm van een persoonlijk adviesgesprek, training, coaching, tools en inspiratie zodat hij het advies en de aangeboden optie verder kan onderzoeken.

Investeren, verkopen of je bedrijf upgraden? Dit zijn geen gemakkelijk te beantwoorden vragen, zeker niet in deze tijd. De MKB Diagnosetool (www.mkbdiagnosetool.nl) maakt de prestaties van een individueel bedrijf inzichtelijk door middel van een online scan. De uitkomsten geven inzicht in de online zichtbaarheid, kredietwaardigheid, klantwaardering en brancheontwikkelingen en gaan dus niet alleen in op het bedrijf, maar ook op de markt waar de onderneming actief is. De analyse maakt gebruik van gespecialiseerde databronnen zoals Dun&Bradstreet, Google Trends en het Centraal Bureau voor de Statistiek én geeft aan waar er voor de ondernemer ruimte voor verbetering is.

Kwadrantenmodel
De resultaten van de online scan worden gepresenteerd in een helder adviesrapport dat is opgesteld op basis van een kwadrantenmodel van McKinsey. Het advies is op een van deze kwadranten gebaseerd, namelijk ‘vernieuwen’, ‘uitbreiden en versnellen’, ‘hervormen’ of ‘stoppen en groeien’. Hiermee krijgt de ondernemer een eerste diagnose waar hij staat. Ook krijgt hij passend bij de uitkomsten branche specifieke verdieping aangeboden zodat hij de geboden optie verder kan onderzoeken. Hiervoor wordt samengewerkt met de Kamer van Koophandel, MKB-Nederland, Ondernemend Nederland, INretail, de Volksbank, Stichting Ondernemersklankbord en Provincie Gelderland.

Duidelijke spiegel
Volgens Elwin Groenevelt, algemeen directeur van Qredits, houdt het herstelprogramma voor ondernemers uit het MKB in dat een heroriëntatie op de toekomst nodig is. “Een deel zal moeten overwegen om zijn businessmodel te veranderen, een andere groep moet stoppen, maar er zijn ook ondernemers die de groei van hun bedrijf zien versnellen. De juiste beslissing wordt genomen op basis van een goede diagnose en begeleiding en dat is precies waar de tool ondernemers mee kan ondersteunen. De scan houdt een ondernemer namelijk een duidelijke spiegel voor om deze stappen te zetten. Daarnaast zijn wij verheugd dat een groot aantal partners goede mogelijkheden zien om de tool onder hun eigen achterban weg te zetten en branchegerichte expertise aan te bieden.”

Conclusie testrapport
De MKB Diagnosetool is op initiatief van het Comité van Ondernemerschap en met subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ontwikkeld en dit voorjaar uitgebreid getest. De test geeft met 482 respondenten waarvan ruim 200 ondernemers inhoudelijke feedback hebben gegeven een duidelijk en betrouwbaar beeld over wat ondernemers van de tool vinden. Opvallend is dat ruim zeventig procent hem zeer nuttig en bruikbaar vindt. Ongeveer een kwart gaf aan de tool minder bruikbaar te vinden, omdat de effecten van de coronacrisis minder zijn meegewogen en het advies iets specifieker zou mogen zijn. Bijna tachtig procent vindt het advies betrouwbaar, negentig procent vindt de tool gebruiksvriendelijk en tachtig procent zou het aanbevelen aan anderen.

 

Verdieping zoeken
Voor de MKB Diagnosetool wordt samengewerkt met diverse partijen, waaronder Stichting Ondernemersklankbord en MKB-Nederland. Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, is van mening dat de tool ondernemers goed op weg kan helpen. “Als ondernemer in hart en nieren vertegenwoordig ik het midden- en kleinbedrijf als geen ander. Zeker in deze tijd van herstel is het van belang om ondernemers een helpende hand te bieden. De MKB Diagnosetool levert hier een mooie bijdrage aan. Vanuit onze rol als vertegenwoordiger van het MKB zullen wij de tool gaan wegzetten onder onze achterban. En we gaan vanuit MKB-Nederland en aangesloten organisaties branche specifieke expertise leveren om onze ondernemers nog verder te begeleiden.” Ook Jan Meerman, algemeen directeur van INretail, geeft aan dat de tool praktisch in gebruik is en kijkt uit naar de samenwerking. “Het is voor ondernemers in de Retail heel belangrijk om inzicht te krijgen waar je staat en hoe je beter en sterker kunt worden. Een eerste diagnose maakt duidelijk wat aandacht nodig heeft. INretail kan met haar adviseurs vervolgens samen met de ondernemer de verdieping opzoeken.”

Lancering
De MKB Diagnosetool geeft ondernemers inzicht in hun bedrijfsprestaties en laat zien waar ze staan in vergelijking met andere bedrijven in hun sector. Hiermee geeft de tool richting voor de toekomst, zodat ondernemers zelf en al dan niet met de geboden begeleiding, de beste keuze kunnen maken of zij willen investeren, verkopen of hun bedrijf willen upgraden.  Meer informatie over de applicatie, aangesloten partijen en een rapportvoorbeeld vind je op https://www.mkbdiagnosetool.nl.