Ondernemersklankbord

Campagne KVK- ondernemer blijft te lang met vragen rondlopen

Ruim de helft van de ondernemers in Nederland vraagt geen advies bij vraagstukken rondom hun onderneming en laat zo kansen liggen, blijkt uit onderzoek van KVK in samenwerking met onderzoekbureau MWM2. Het merendeel van de ondernemers (52%) neemt zich voor in de toekomst eerder hulp te vragen, maar schuift het voor zich uit, denkt het zelf op te moeten kunnen lossen of is simpelweg te druk. Het rond blijven lopen met vragen heeft op ruim 4 op de 10 ondernemers een serieuze impact: kansen blijven liggen (43%), groei stagneert (41%) en ondernemers ervaren zelfs stress of lichamelijke klachten als gevolg (26%). Opvallend is dat 38% van de ondernemers aangeeft niet goed te weten waar ze terecht kunnen met inhoudelijke vragen rondom hun onderneming.

De uitkomsten van het onderzoek zijn voor KVK aanleiding om een landelijk adviesnummer te lanceren voor ondernemersvragen.

Claudia Zuiderwijk, bestuursvoorzitter KVK: “We hebben een schat aan informatie en deskundige adviseurs om ondernemend Nederland te helpen groeien, maar we merken dat ondernemers niet snel zelf aan de bel trekken. Daarom is er vanaf nu een speciaal  telefoonnummer om de drempel te verlagen De vragen en antwoorden publiceren we op onze website en via social media zodat andere ondernemers er hun voordeel mee kunnen doen en zelf uitgedaagd worden om hun eigen ondernemersvraag te stellen.”

Bijna 9 op de 10 ondernemers loopt rond met ondernemersvraagstukken; 70% zelfs met twee of meer. De meest relevante ondernemersvraag van zzp’ers is ‘Hoe kom ik aan klanten’, terwijl ondernemers in het mkb vooral worstelen met vraagstukken rondom bedrijfsoverdracht en het vinden van goed personeel. Daarnaast lopen ondernemers rond met vragen over het inzetten van social media, het vinden van relevante informatie over wet- en regelgeving en hoe je als ondernemer moet omgaan met aansprakelijkheid.

Een derde van de ondernemers geeft aan dat het vraagstuk waar ze op dit moment mee rondlopen hen veel zorgen baart. En 41% heeft het gevoel er alleen voor te staan bij vraagstukken rondom hun onderneming. Ondernemers die wel op zoek gaan naar advies, zoeken het dicht bij huis. Ze kloppen vooral aan bij andere ondernemers (45%), de boekhouder/accountant (33%), adviseur (31%) of familie en vrienden (25%). 37% gaat zelf op zoek op internet. Opvallend is dat 73% aangeeft na de hulpvraag niet (21%) of slechts gedeeltelijk (52%) geholpen te zijn.

Daarom vraagt de KVK vanaf 19 augustus drie weken lang de aandacht voor een landelijk adviesnummer voor ondernemersvragen. Een team van deskundige adviseurs staat klaar om zoveel mogelijk ondernemers inhoudelijk vooruit te helpen en eventueel door te verwijzen, onder andere naar OKB. Ondernemers die rondlopen met (complexe) vraagstukken kunnen elke werkdag bellen met het KVK Adviesteam voor gratis onafhankelijk advies. Na 9 september gaat de adviesfunctie van de KVK natuurlijk gewoon door en blijft KVK voor inhoudelijke vragen tijdens kantooruren bereikbaar via het nieuw gelanceerde nummer 0800 – 2117.