Ondernemersklankbord

Een (on)gelukkig huwelijk?

Het ondernemerschap is een vak apart en dit geldt nog meer voor ondernemerschap in de creatieve sector. Maar ondernemerschap combineren met een kunstenaar klinkt als een ongelukkig huwelijk. En zo voelde het af en toe ook…Voor de kennismaking met Ondernemersklankbord.

Na het voltooien van zijn studie aan de Willem de Kooning academie in Rotterdam kon Ed van der Hoek na een paar jaar al voldoende van zijn inkomsten als kunstenaar leven. Via galeries en kunstuitlenen en het maken van opdrachten had hij een goede bron van inkomsten. Zelfs na 2008, toen de crisis toesloeg, bleven de inkomsten op peil. Hij zag veel kunstgaleries failliet gaan en besloot het roer om te gooien. Zo ging hij zich richten op een breed publiek door het uitgeven van kunstkaarten en kunstprints. Niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland met uitgevers in o.a. Australië en Nieuw-Zeeland. Via de Amerikaanse website Etsy en de fotowebsite Flickr kwam zijn werk ruim onder de aandacht van een heel groot internationaal publiek.

Helaas lagen er donkere wolken op de loer… Eind 2015 ontdekte hij dat er op een grote Chinese web portal sierkussentjes werden aangeboden met zijn ontwerpen. Ed besloot geen actie te ondernemen omdat hij het lastig vond om na te gaan hoe groot de omvang hiervan precies was. Het misbruik  werd echter steeds omvangrijker, verschillende grote websites zoals E-Bay en Amazon boden dezelfde kussens aan. In bijvoorbeeld Londen en dichterbij, op de populaire Swanmarkets in o.a. Rotterdam, werden ze zelfs fysiek in winkels en beursstandjes aangeboden.

Ed besloot om actie ondernemen. Hij zocht uit wat hij kon doen maar al snel kwam hij van een koude kermis thuis. “Tja meneer, een inbreuk vanuit China. Daar gaan wij onze handen niet aan branden. Ik geef u weinig kans. U kunt eventueel zelf de zaken aanpakken door middel van een aantal op u afgestemde inbreukbrieven.  En we doen er een plan van aanpak bij, meneer Van der Hoek.” Een aantal consulten à 185 Euro per uur. De brieven waren zonder uitzondering opgemaakt in de voor Chinezen toch best wel lastige Nederlandse taal. Het bleek een standaardprocedure volgens mevrouw de autoriteit op het gebied van inbreuken op Intellectueel Eigendom, maar hij kon ze laten vertalen.

Zo’n 3500 Euro verder was er eigenlijk nog niks in handen. Buiten een groeiende onrust over de financiën. Ed probeerde een rechtsbijstandverzekering in te schakelen, maar helaas bleek de start van de polis en de eerste constatering van de inbreuk te kort op elkaar.  Daar moest minstens 6 maanden tussen zitten. Ook het zelf benaderen van websites en shophouders leverde weinig op. Ondertussen kwamen er wel andere producten met de ontwerpen op de markt, zoals  telefoonhoesjes, portemonnees, en zelfs deurmatten. Het kostte enorm veel negatieve energie.

En toen kwam Ondernemersklankbord in zicht. In het atelier (& winkel) van Ed van der Hoek kwam hij in gesprek met een dorpsgenoot die bij de KVK en het Ondernemersplein in Rotterdam werkt. Hij gaf aan dat hij na het weekend even ging informeren over manieren om tot resultaten te komen. Maandagmorgen kon hij al direct in een gesprek zijn situatie toelichten. In dat gesprek kreeg hij het advies om zijn onderneming weer vanaf de basis op te bouwen en hij moest zorg en aandacht gaan besteden aan het beter beschermen van zijn nieuwe artistieke creaties. Uitgaan van zijn eigen kracht in plaats van te focussen op de negatieve zaken rondom inbreuken.  Hij schreef zich in voor een klankbordtraject bij Stichting Ondernemersklankbord en kwam in contact met adviseur Frits. Het ‘keukentafelgesprek’ vond plaats bij Ed thuis, waar ook zijn atelierruimte is. Het eerste contact was ronduit knetterend, het was moeilijk om de hulpvraag goed te kunnen definiëren. Adviseur Frits had een no-nonsens-aanpak, en dat was best pittig. Maar daar waar wrijving is, ontstaat glans!

Ed leerde het belang van luisteren naar een ander. Door die harde strijd en de vele teleurstellingen was hij langzaam in een soort isolement terecht gekomen, maar het luisterende oor zuiverde de geest, het is één van de belangrijkste dingen die mensen in nood kunnen ondervinden. Snel leerde hij weer hoofdzaken van bijzaken te scheiden en zo kwamen ze tot de kern van zaken.

De inbreuken op het Intellectuele Eigendom bleven pijnlijk. Frits deed een beroep op de hulp en kunde van OKB-adviseur en jurist Floris. Zij hadden samen een heel werkzaam leven collegiaal en vriendschappelijk contact. Het Ondernemersklankbord is een soort van ’Old Boys Network’ en in deze supersterke samenwerking werden ze zaken weer op orde gebracht. Ze namen het besluit om niet louter tegen de stroom in te gaan roeien, want dit was een veel te moeizaam traject.Er was wel contact met één van de grootste inbreukplegers in de Verenigde Staten en samen met Frits en Floris ontstond de indruk dat deze mensen schuldbewust waren en open stonden voor een samenwerking. Dit heeft geleid tot de verfijning van de reeds bestaande opzet die Ed via een persoonlijke kennis uit California had.

Het juridisch geschrift werd met hulp van Ondernemersklankbord verfijnd tot een ‘Magnum Opus’; een licentieovereenkomst waarin Eds IP-rechten adequaat zijn beschermd met een prettige royalty. Een fantastisch resultaat dankzij de geweldige steun en het gewillige oor van de adviseurs van Ondernemersklankbord. En dat voor maar  € 150,-  (voor een half jaar hulp, of wel 25,- Euro per maand).

Ed heeft weer leren vertrouwen op gezond verstand. Het geeft rust en ruimte voor datgene waarvoor hij in de wieg te zijn gelegd, namelijk tekenen en schilderen. Hij kijkt terug op een succesvol klankbordtraject: ”Het voert te ver om de aanpak en alle plannen te vermelden, maar ik ben zonder meer ongelofelijk dankbaar dat ik via het Ondernemersplein terecht ben gekomen bij Ondernemersklankbord en dat ik gebruik mag maken van de kennis, ervaring en kunde van de OKB-adviseurs, die het klappen van de zweep ook hebben ondervonden en zich nu belangeloos inzetten voor de begeleiding van mensen in uitdagende en soms lastige situaties. Inmiddels is het weer ‘High Fives’ als we een aantal stappen hebben gezet. Het geeft mij plezier en perspectief.”