Ondernemersklankbord

8 gouden regels van communicatie

Basaal
In de kern zijn het regels voor alledaags ‘gecommuniceer’. En die zijn volgens Van Ruler op persoonsniveau niet anders dan op het niveau van organisaties. ‘Communicatie is ook heel basaal voor het menszijn’, zegt ze in de podcast. ‘In gecommuniceer uit je jouw ideeën en toets je voortdurend wie je zelf bent. Daarmee vorm je jezelf tegelijkertijd. Dat is ook de kern van wat de communicatietheorie ons leert.’ En zo zijn de acht regels bedoeld voor iederéén die de eigen dagelijkse communicatie met anderen wil verbeteren.

De 8 gouden regels zijn hieronder te lezen, duiding en toelichting  geeft Van Ruler in een interview van communicatieprofessional Karine van den Noort, te beluisteren in deze podcast.

Communiceren doe je samen, in 8 regels

1. Alle handelen is communicatief: het laat iets zien aan een ander en ‘communiceert dus iets’. Zorg daarom altijd voor consistentie tussen wat je doet en wat je zegt.
2. Luister altijd eerst naar wat de ander of anderen bezighoudt voordat je iets (terug)zegt. Als je niet aansluit, leidt je boodschap al snel tot blindgang. Zonde van de moeite dus en bovendien meestal irritant.
3. Neem de ander altijd serieus, ook als die iets zegt of vindt waar je het niet mee eens bent of wat je belachelijk vindt. Dat is trouwens iets anders dan per se met de ander meebewegen, dat hoeft helemaal niet altijd en wordt snel gezien als hypocriet.
4. Het gaat niet alleen om wat je zegt maar ook hoe je het zegt. Zorg altijd dat die twee in harmonie zijn en passen bij het thema en de context (dat geldt ook voor je spreektaal en je lichaamstaal trouwens).
5. Wees altijd eerlijk, zeg ook eerlijk als je iets (nog) niet weet; zeg ook eerlijk als je iets niet wilt of kunt zeggen, ook daar is niets mis mee. Je hoeft dus niet per se alles te zeggen.
6. Vertel niet alleen het mooie verhaal maar ook het minder mooie en leg af en toe ook je dilemma’s uit.
7. Wees open over je doen en laten, leg altijd uit wat je doet en waarom. Sta ook open voor anderen die met jou willen communiceren, al kwam jij zelf niet op dat idee.
8. Als communiceren gemakkelijk was, was er niet zoveel misverstand in de wereld. Doe er dus moeite voor om het goed te doen.

Bron: Adformatie