Ondernemersklankbord

Bert van Toor, versterking OKB-team Haaglanden

Bert van Toor, gepensioneerd dierenarts en ondernemer, gaat het team Haaglanden van Ondernemersklankbord versterken. Bert had ruim 30 jaar een succesvolle dierenartsen praktijk in Den Haag en bekleedde ook verschillende bestuursfuncties in de sector. Zijn ervaring als ondernemer en bestuurder is een interessante aanvulling op de expertises binnen het team.
Bert van Toor studeerde af in 1977 als dierenarts met als bijzonderheid een tropencursus en een 1/2 jaar stage in Brazilië. Na een jaar gewerkt te hebben als  praktijkwaarnemer ging Bert terug naar de universiteit voor de specialisatie tot internist voor gezelschapsdieren.
In 1985 startte Bert een dierenartsenpraktijk in Den Haag. Die periode is succesvol geweest op commercieel gebied, maar ook door zijn inzet voor de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Ook had hij een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid.