Ondernemersklankbord

Deeltijd Ondernemerschap (DTO)

Deeltijd Ondernemerschap (DTO)
In mei 2019 is binnen De Rotterdamse Zaak, https://www.derotterdamsezaak.nl/, een pilot gestart met een nieuwe doelgroep, deeltijd ondernemers (DTO’ers). Vier deeltijd ondernemers worden op dit moment begeleid door een OKB-coach en een student van De Rotterdamse Zaak. Er wordt zowel hulp geboden aan de financiële kant als de commerciële kant. In de pilot wordt bekeken aan welke vorm, soort en type van begeleiding en op te leveren producten de DTO’er behoefte heeft. Over twee tot drie maanden hopen we een eerste beeld te hebben waarna er besluiten genomen kunnen worden over het vervolg.

De deeltijd ondernemer ontvangt een bijstandsuitkering uit de Participatiewet (PW) en besteedt minder dan 1225 uur per jaar aan zijn of haar onderneming. Dit in tegenstelling tot de huidige fulltime ondernemers die geholpen worden bij De Rotterdamse Zaak. Zij hebben te maken met Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). We spreken over parttime ondernemen in de bijstand als uitkeringsgerechtigden door te ondernemen inkomsten genereren die worden aangevuld door een bijstandsuitkering.

Voor veel uitkeringsgerechtigden blijkt het een te grote stap om vanuit de bijstand direct door te stromen naar een fulltime baan en daarmee onafhankelijk te worden van een uitkering. Daarom stimuleren gemeenten hen ook om parttime banen te accepteren. Daar is een nieuw re-integratie-instrument bij gekomen: parttime ondernemen in de bijstand.
Parttime ondernemen biedt zowel bijstandsgerechtigden als de gemeente kansen: klanten zijn weer van betekenis in de samenleving. En ze doen met werk dat ze leuk vinden ondernemersvaardigheden op waarmee ze hun re-integratie versnellen. Voor de gemeente is het voordeel dat parttime ondernemers hun kansen vergroten op uitstroom naar werk, zelfstandigheid of een combinatie daarvan. Bovendien neemt de druk op bijstandsbudgetten af. Lees dit verder op divosa.nl