Ondernemersklankbord

Gebruik een logische verhaalstructuur om je bedrijf en je producten aan de man te brengen

Overtuigen is het vermogen om een idee of gedrag te veranderen. We overtuigen door een beroep te doen op ratio of begrip. Maar het proces van overreding is complexer dan alleen het presenteren van de informatie en te verwachten dat mensen een objectief oordeel vormen of een rationele keus maken. Een van de fouten die we maken wanneer we proberen te overtuigen, is om alleen een beroep te doen op de denkende mens en zijn rationele geest. Boodschappen die mensen raken, verbinden de gevoelens van mensen. Succesvolle ideeën spreken de harten van mensen aan, niet alleen hun hoofd.

We overtuigen mensen niet alleen om te handelen. We bewegen ze om in actie te komen.
Bron: gebaseerd op The right Story. Bernadette Jiwa