Ondernemersklankbord

Geven & Gunnen

Netwerken is vooral het leggen en onderhouden van persoonlijke contacten die je, op lange termijn, verder kunnen helpen. Je netwerk werkt dan als een constante stroom van informatie, ideeën en contacten tussen jou en de mensen om je heen.

Netwerken begint in zakelijke markten met geven, om uiteindelijk eens te ontvangen. Iemand gunt en geeft jou iets. De wisselwerking hiertussen is de basis van netwerken. Netwerken is altijd tweerichtingsverkeer en heeft ook te maken met afspraken nakomen en bereid zijn tot hulp. En … er plezier in hebben!

Gunfactor
De combinatie van vertrouwen, geduld en doorzettingsvermogen is een “must” voor succesvol netwerken. Uit onderzoek blijkt dat zo’n 70% van de nieuwe klanten in zakelijke markten inmiddels komt uit een of andere vorm van netwerken! Ongeveer 80 % van alle zakelijke beslissingen wordt beïnvloed door de persoonlijke gunfactor. De gunfactor is dus doorgaans doorslaggevend bij onze dagelijkse contacten met klanten.
Mensen met een hoge gunfactor wekken vertrouwen, zijn overtuigend, geven anderen een goed gevoel en weten hun gewenste doelen op lange termijn te realiseren.
Wanneer producten of diensten niet onderscheidend zijn, doen wij immers bij voorkeur zaken met mensen die wij kennen, aardig vinden en vertrouwen. Hen gunnen we de informatie of de order. Meer info in de boeken van Rob Tol: www.NetwerkAcademie.nl