Ondernemersklankbord

Herindeling regio Midden-Brabant van Ondernemersklankbord

Per 1 juli 2019 houdt de regio Midden-Brabant van stichting Ondernemersklankbord op te bestaan als zelfstandige regio. De regio en haar adviseurs worden opgedeeld tussen de reeds bestaande regio’s West- en Oost-Brabant. Voor onze klanten verandert er weinig. Zij houden hun adviseur. Nieuwe aanvragen voor klankbordtrajecten uit Midden-Brabant worden of wel in West- dan wel in Oost-Brabant ondersteund. De teams verwelkomen de adviseurs en zijn blij met de versterking en vergroting van de diversiteit in expertise.