Ondernemersklankbord

Hoe kom ik aan nieuwe klanten?

Een sportschool in Rotterdam IJsselmonde (Lifetime-Wellness), gespecialiseerd in klanten met een niet-aangeboren hersenafwijking (zoals bijvoorbeeld een tia) had een ondernemersvraag die wij vaker krijgen, namelijk: “Hoe kom ik aan nieuwe klanten? “
De sportschool had 400 klanten en ze wilden graag doorgroeien naar 1000 klanten binnen drie jaar tijd.

OKB-adviseur van team Rotterdam, Jos Jans: “We adviseerden om 80% van de beschikbare tijd te besteden aan commerciële activiteiten en marketing en slechts 20% aan operationele activiteiten (spreadsheet management). Zo moesten ze meer contacten leggen met zorgcentra, ziekenhuizen en de lokale overheid. Tevens hebben we ze geadviseerd om een elevator pitch van 1 minuut te maken, waarin 80% gericht moest zijn op de toekomst en slechts 20% op het verleden t/m het heden. We merkten dat er een vrees was voor ‘koude acquisitie’. Desondanks hebben ze allerlei organisaties benaderd en deze zijn daarna ook allemaal gebeld.”

Een mooi resultaat
“Deze acties zorgden voor een mooi resultaat! Zo kwam er een steeds groeiende stroom van nieuwe klanten. Ook de Gemeente Rotterdam leverde haar bijdrage door het verstrekken van subsidies en het doorsturen van sociaal zwakkeren die door het sporten een betere maatschappelijke positie zouden kunnen verwerven. Verder werd er een ruime toestroom van diverse patiënten van zorgcentra gecreëerd. De naamsbekendheid groeide en er kwam contact met de ‘Edwin van der Sar Foundation’ hetgeen leidde tot de uitnodiging van de medische staf van de KNVB in Zeist om een presentatie over Lifetime-Wellness te geven. Deze werd zeer goed ontvangen!”

Positieve bijdrage
Jos: “In mijn rol als OKB-adviseur heb ik bijgedragen aan de groei en het weer levensvatbaar maken van dit bedrijf. Het klankbordtraject is al 3 keer verlengd en de contacten zijn zeer hartelijk.
De toekomst ziet er (weer) zonnig uit.”

Meer informatie over Lifetime-Wellness: klik hier