Ondernemersklankbord

Interview met bestuursvoorzitter a.i. Floris Oskam

Kun je wat meer over jezelf vertellen?

Ik ben begonnen in de advocatuur in Utrecht maar daar zag ik geen toekomst voor mijzelf. Toen ben ik bij de ABN terecht gekomen, bij een ‘klasje’, speciaal voor functies in het buitenland. Ook al was het interessant, ik had niets met de bankensfeer, het risicomijdende. Vervolgens zag ik een vacature bij Unilever. Ze zochten academici als management trainees. Ik kreeg een baan bij inkoop. Hier heb ik 28 jaar van mijn carrière doorgebracht. De laatste 15 jaar als directeur inkoop. Heel uitdagend en spannend beroep, de hele wereld afgereisd en 18 jaar in het buitenland gewoond, zoals Parijs, Rome en Wenen, alwaar ik met een  Oostenrijkse schone ben getrouwd en waar ook onze zoon en dochter zijn geboren.

Sinds wanneer zit je bij OKB?

In 2009 ben ik terecht gekomen bij OKB. In 2006 ging ik met pensioen, toen ben ik eerst gaan genieten van stressloze dagen. In 2009 zei Frits Scheper tegen mij, kom bij OKB, dat is wat voor jou. Inmiddels zit ik dus bijna tien jaar bij OKB. In 2014 heb ik Cees Mourits opgevolgd als regiovoorzitter van Rotterdam. En nu heb ik ja gezegd tegen de functie van bestuursvoorzitter (a.i.) van OKB en heb ik Robert de Ruiter opgevolgd. Ik voelde mij vereerd en ik vind het een nieuwe uitdaging omdat het andere dimensies opent. Met name de beleidskant van de stichting met 19 regio’s is een terrein dat mij interesseert en sluit aan op de in mijn werkende bestaan opgedane ervaring in internationaal verband.

Hoe zie jij de toekomst van OKB?

Ik zie zeker een toekomst voor OKB. Ik heb dat onlangs weer kunnen vaststellen toen ik aanwezig was bij de SME (Small & Medium Enterprises) conferentie, georganiseerd door de EU. Waar De Rotterdamse Zaak ook de European Enterprise Promotion Award in ontvangst heeft genomen twee jaar geleden. Hier hebben de partners een masterclass ”Scaling up The Rotterdam Business Case” (DNZO) gegeven en achteraf kregen we enorm veel positieve reacties m.b.t. het concept. Opvallend was de belangstelling voor de onderliggende infrastructuur voor m.n. een organisatie als OKB.

Als je kijkt naar Nederland, dan zie je twee grote veranderingen in de laatste 8 – 10 jaar. Het ondernemerslandschap is fundamenteel veranderd en het consumentengedrag verschuift voortdurend met o.m. ingrijpende consequenties voor de (web)winkels. Er zijn 1,1 miljoen zzp’ers. Toen ik begon bij OKB waren er nog ondernemers met een middenstandsdiploma op zak. Zij hebben het verschil tussen debet en credit geleerd en boekhouden. Wat je nu ziet is dat zzp’ers heel goed zijn in een bepaald vakgebied, maar ondernemersvaardigheden missen ze nog wel eens. Er is en blijft mijn inziens veel behoefte aan ondersteuning om de ondernemingen toekomstbestendig te maken. Een voorbeeld is ‘bricks en/of clicks’, moeten het alleen fysieke winkels zijn of moeten ze (ook) een webshop starten? Interessant om te zien is dat de ‘click’ companies ook weer gedeeltelijk ‘brick’ companies worden, b.v. CoolBlue, die ook slim inhaakt op de belevenisbehoefte van de consument. Waar we bij betrokken zijn in Rotterdam is revitalisering van winkelgebieden. In sommige gebieden zitten bijvoorbeeld 5 telefoonwinkels en 3 kappers bij elkaar. Het is geen aantrekkelijk winkelgebied dus de gemeente wil daar graag wat aan doen. Samen met vastgoedondernemers en winkeliers, winkeliersverenigingen. Ze betrekken ons, als niet commerciële en onafhankelijke partij er ook bij.  Zo hebben wij huurovereenkomsten kunnen openbreken en betere huurprijzen kunnen afspreken.

Welk verhaal van een geholpen OKB-ondernemer is jou het meest bij gebleven?

Ik heb 151 klanten geholpen. Er zijn er veel bijgebleven. Een kapster bijvoorbeeld. Zij wilde voor zichzelf beginnen. Ze had goed inzicht, slimme ideeën en ik heb haar geholpen om voor zichzelf te beginnen. Ze zit aan het Deliplein, mooie locatie. Er komen bij haar 400 appartementen in de buurt, dus we kijken nu hoe ze kan uitbreiden, daar hebben we een plan voor gemaakt. Ik vond het inspirerend omdat zij dacht dat zij geen goede ondernemer zou zijn, maar ze kan goed acquireren en zichzelf onderscheiden, ze heeft een gedegen zakelijk inzicht.

Brandweerwinkel is een andere. Die deed van alles qua merchandising voor brandweerkorpsen. Ze hadden een negatief vermogen en geen goed inzicht in hun eigen boekhouding. We zijn begonnen met kostenvermindering. Klanten uitbreiden, beter inspelen op de markt, differentiëren van het aanbod. Dat begon goed geld te genereren. Vervolgens heb ik afspraken kunnen maken met een crediteur en de Belastingdienst.Een andere ondernemer is een Nigeriaanse man, hij heeft een speciale droogtechniek ontwikkeld om voedselverspilling tegen te gaan. Hij is nu bezig met een deal in het Westland bij een paprikateler.

Wie inspireert jou?

Een aantal mensen. Ghandi en Martin Luther King, grote voorbeelden van spiritueel leiderschap, hoe zij standvastig hebben gevochten voor hun ideeën. Richard Branson, de flamboyante en charismatische Engelse ondernemer vind ik ook inspirerend. In mijn diensttijd, als (reserve) officier bij het Korps Mariniers, was de toenmalige generaal , die was begonnen als marinier nul klasse en zich had opgewerkt tot de hoogste functie, voor mij een lichtend voorbeeld. Hij had een geweldig strategisch inzicht en veel charisma. En niet in de laatste plaats mijn vrouw natuurlijk en mijn kinderen! Zingeving door o.m. overdracht van kennis en ervaring  is wat ik ook mooi vind aan het OKB-werk. Je geeft iets terug aan de maatschappij en dat voelt goed en zinvol.