Ondernemersklankbord

Interview met Monique Princen MKB Limburg door Hans Holtus

Tijdens mijn gesprek met Monique Princen, voorzitter MKB Limburg, werd er uitgebreid gesproken over de gevolgen van de coronacrisis. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder, hebben al twee Lockdowns achter de rug en kunnen een derde niet uitsluiten. Het water staat de meeste MKB-er aan de lippen en steeds vaker zijn ze al bijna verdronken.

Uiteraard is het steunpakket van de overheid (TOZO, de TVL en in sommige gevallen de NOW) zeer welkom maar houdt deze financiële ondersteuning ook ondernemers overeind die normaliter postcorona niet zullen overleven. Wat ons beiden ook verbaasde was de constatering dat de ‘Corona Calculator’ bij weinig ondernemers bekend is. Daarom hebben we afgesproken hen hier nogmaals op te wijzen. Ook is uitleg over het gebruik van deze tool noodzakelijk.

Zoals bekend kan er, door middel van het invullen van het KvK nummer en het gebruik van de juiste SBI code, snel een antwoord gevonden worden wie er voor welke regeling in aanmerking komt. Uiteraard kan zij/hij altijd voor additionele vragen terecht bij MKB Limburg, de KvK als ook bij het OKB Limburg.

Monique gaf aan dat het moeilijk is om een reële inschatting te maken maar de verwachting is dat tussen de 20 en 30 procent van de gesteunde bedrijven omvalt en/of naar andere mogelijkheden moet zoeken. Helaas. Daarom spraken we af hechter samen te werken om ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen bij te staan met raad en daad, waarbij ook het sociale aspect een grote rol speelt.

Er staan ons zware tijden te wachten want diverse ondernemers hebben aanzienlijke schulden opgebouwd bij hun bank en de Belastingdienst. Ook op dit vlak dienen wij goede overspraken te maken zodat de ondernemers meerdere jaren de tijd krijgen om de corona gerelateerde schulden af te lossen.