Ondernemersklankbord

Jong + oud = Goud

De Drentse Ondernemerszaak
Jong + oud = goud

De Drentse Ondernemerszaak is een onafhankelijk steunpunt waarin studenten van NHL-Stenden Hogeschool met een adviseur van het Ondernemersklankbord aan de slag gaan met een vraag van een (startende) ondernemer. Samen met de klant kijken zij hoe deze vraagstukken het beste kunnen worden opgelost. Een krachtige combinatie van het ongeremde denken van een student met de ervaring van een door de wol geverfde ondernemer. Jong + oud = goud, is hiermee het motto!
Iedere ondernemer neemt en loopt risico. Vaak wordt het voortbestaan van de ondernemer bedreigd door gebrek aan kennis, tijd of financiële middelen. Door de inzet van studenten van NHL-Stenden Hogeschool en OKB-adviseurs, biedt De Drentse Ondernemerszaak de ondernemer ondersteuning bij diverse bedrijfskundige, financiële en commerciële vraagstukken. Om zo de kansen op het voortbestaan van hun onderneming te vergroten. Met als uiteindelijke doel het in stand houden van professioneel en creatief ondernemerschap.
De Drentse Ondernemerszaak werkt o.a. samen met Menso

Voor nadere info klik op:  website OKB of website De Drentse Ondernemerszaak