Ondernemersklankbord

Liquiditeit en administratie

Onze adviseurs doen in de regio ruim 150 klankbordtrajecten per jaar. In veel gevallen constateren zij dat er wel een administratie is, de jaarstukken van voorgaande jaren zijn voorhanden, maar dat de ondernemer geen flauw idee heeft hoe het lopende jaar er uit ziet.

Vaak worden betalingen uitgesteld en wordt er gewacht tot dat de klanten weer wat rekeningen betaald hebben.

Ook is lang niet altijd duidelijk of er wat verdient wordt of dat er verlies wordt geleden. Liquiditeit d.w.z. voldoende geld om op de korte termijn de rekeningen en de belastingdienst te kunnen betalen is van levensbelang voor de ondernemer.

Kijk eens op https://www.ikgastarten.nl/financien/boekhouding-en-administratie/liquiditeit-berekenen-zo-doe-je-dat om een beter zicht te krijgen je liquiditeit.