Ondernemersklankbord

Loket Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief bedrijf mkb (TEK) gaat open

Zoals je weet heeft de stijging van de energiekosten, naast veel huishoudens, ook energie- intensieve mkb-bedrijven hard geraakt en zullen die kosten naar verwachting hoog blijven. Dat is de reden waarom de overheid voor het mkb een tegemoetkoming in de kosten van energie heeft gecreëerd.

De aanvraag voor een tegemoetkoming wordt op 21-3-2023 opengesteld op de site van de RVO. Om een aanvraag te kunnen doen moet men in elk geval beschikken over een E-herkenning 3 die ook toegang verleent voor deze overheidsdienst.

De tegemoetkoming in de energiekosten beslaat de periode 1-11-2022 tot en met 31-12-2023. Reeds ontvangen of anderszins aangevraagde tegemoetkomingen (bijvoorbeeld de tweemaal € 190,- over november en december 2022), worden op de subsidie in mindering gebracht.

Op zich lijkt de uitvoering van de regeling erg op de TVL-regeling ten tijde van de corona crisis. Er zijn echter specifieke verschillen in de termijnen en hoogte van het toegekende voorschot. Op de site van de KVK en met name op de RVO website zelf wordt zeer uitvoerig informatie gegeven, met tal van rekenvoorbeelden.

Wij verwachten dat veel kleinere ondernemingen toch de nodige vragen hebben over de uitvoering van de regeling en het aanvragen van het voorschot. Let wel, het zijn uitsluitend voorschotten waarvan in 2024 wordt vastgesteld wat de werkelijke bijdrage zal zijn. Dat komt doordat de prijs waartegen de energie zal worden afgerekend, centraal door de overheid wordt vastgesteld!

Daarnaast verwachten wij nog wel vragen over de benodigde omzet en de daarvoor benodigde gegevens over 2022, op basis van de in eerste instantie ingediende aangiften omzetbelasting.

Ondernemingen dienen per 31-12-2022 te zijn ingeschreven in het handelsregister. Bovendien moeten de energiecontracten zijn afgesloten op de naam van het bedrijf en dus niet privé.

Al met al een aantal zaken waarop je jezelf alvast kunt voorbereiden, om je klant goed te kunnen informeren. Uiteraard kun je, als er zich vragen voordoen waar je het antwoord niet op weet, de JFF-helpdesk  (Juridisch, Financieel, Fiscaal,) van het OKB raadplegen.